Friday, January 14, 2011

Người Trường Chay: Những người ăn chay nổi tiếng

Cựu người mẫu & sáng lập viên Vaute Couture, Leanne Mai-Ly Hilgart
"We Are the Vegans," a song to accompany the images of some super animal-friendly and kind souls - not to mention super talented and famous.

Bài hát "Chúng tôi là người trường chay" đi kèm với hình ảnh của những người ăn chay nổi tiếng, tài hoa, thương yêu loài vật.


Có thể bạn sẽ nhận ra một số danh nhân sau đây.
Họ đều là người ăn chay.

"We Are the Vegans" (Chúng tôi là người trường chay)
Nhạc: Gerard Kenny
Lời & trình bày: Daniel Thompson

Hãy nghĩ về những lợi ích
khi chọn lối sống trường chay.