Thursday, January 06, 2011

Cười Cười Cười: Trắc nghiệm đơn giản - A simple test

Trắc nghiệm đơn giản - A simple test (please scroll down for English)

Bà mẹ có con đầu lòng lo lắng hỏi bác sĩ nhi khoa:

- Thưa bác sĩ, có dấu hiệu gì để nhận ra một đứa trẻ đã lớn?

- Có một phép trắc nghiệm đơn giản: khi gặp một vũng bùn, nó thận trọng đi vòng qua, chứ không hớn hở chụm chân nhảy ngay vào đó.

(Ha...ha...ha... Coi chừng vũng bùn khảo!)

An anxious first-time mother asked the pediatrician:

- Doctor, what are some signs that show a child has grown up?

- There's a simple test: When encountering a mud puddle, he or she will carefully walk around, instead of excitedly jumping right into it!

(Ha...ha...ha... Watch out for those mud tests!)