Wednesday, January 05, 2011

Cõi Thơ: Looking For a Sunset Bird in Winter - Tìm Cánh Chim Hoàng Hôn Trong Mùa Đông (Robert Frost)

Looking For a Sunset Bird in Winter
by Robert Frost

The west was getting out of gold,
The breath of air had died of cold,
When shoeing home across the white,
I thought I saw a bird alight.

In summer when I passed the place
I had to stop and lift my face;
A bird with an angelic gift
Was singing in it sweet and swift.

No bird was singing in it now.
A single leaf was on a bough,
And that was all there was to see
In going twice around the tree.

From my advantage on a hill
I judged that such a crystal chill
Was only adding frost to snow
As gilt to gold that wouldn't show.

A brush had left a crooked stroke
Of what was either cloud or smoke
From north to south across the blue;
A piercing little star was through.

Tìm Cánh Chim Hoàng Hôn Trong Mùa Đông
Nguyên tác tiếng Anh Robert Frost
Quỳnh An chuyển ngữ

Trời tây sắp biệt ánh vàng
Trong hơi thở lạnh ngút ngàn giá băng
Đường về tuyết trắng lặng căm
Ngỡ mình bỗng thấy âm thầm cánh chim.

Hạ xưa qua chốn êm đềm
Ta dừng bước khẽ hồn mềm ngẩng trông
Chim kia thiên phú một giòng
Âm giai réo rắc, thinh không dặt dìu.

Vắng chim đượm tiếng cô liêu
Trên cành chiếc lá khẳng khiu nép mình
Hắt hiu chừng đấy ảnh hình
Đi quanh hai bận hành trình vẫn nguyên.

Trên đồi ngó xuống bình yên
Chợt nghe giá rét càng thêm lạnh lùng
Làn sương tuyết phủ một vùng
Mong manh vàng, mạ chẳng cùng phô trương.

Một đường cọ ngã nghiêng sơn
Là mây hay khói nhẹ vờn trời cao?
Từ nam chí bắc xanh màu
Cánh sao nhỏ bé xuyên vào hư vô.