Saturday, December 25, 2010

Vườn Nhạc: Chúc Mừng Giáng Sinh (Merry Christmas)

Thiệp Giáng Sinh này thật sáng tạo và vui tươi, mời bạn thưởng thức! (Click here for a sweet Christmas card. Enjoy!)

Chuyển ngữ một số hướng dẫn bằng tiếng Anh:

Hãy bấm vào con tem để mở thiệp.
Bấm vào quả banh tuyết to nhất.
Chồng quả banh tuyết vừa vào chính giữa, rồi quả bé nhất lên trên cùng.
Cuối cùng, bạn bấm vào hình người tuyết nhé!
Chúc Mừng Giáng Sinh đến với các bạn và gia đình!
Merry Christmas to you and your beautiful family!