Friday, November 26, 2010

Cõi Thơ: Ngắm Hoa Cúc (Hạnh Cơ)

Ngắm Hoa Cúc

Buổi sáng trời thật trong
Vừng đông rạng ánh hồng
Sân chùa tràn nắng sớm
Gió gọi cành sương rung

Sân thượng trước thiền đường
Lư trầm tỏa khói hương
Một mình ngồi tĩnh lặng
Không có gì vấn vương

Vườn cúc ngay dưới sân
Vàng trắng đẹp không ngần
Người hồn nhiên lặng ngắm
Người, hoa không cách phân

Đâu có gì cách phân
Người hoa đều vô tâm
Giữa vô cùng giòng sông
Bồ tát hiện toàn thân

Hạnh Cơ