Monday, October 04, 2010

Sinh Hoạt Từ Ái: Người thuần chay Hartford đi bộ cho loài vật

Hôm chúa nhật 3 tháng 10, 2010, hơn 50 người thuần chay tại Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ đi bộ quanh công viên Elizabeth, giúp gây quỹ trên 5.000 Mỹ kim tặng cho Nông Trại Trú Ẩn (Farm Sanctuary), một tổ chức bất vụ lợi bảo vệ các nông súc.

Có những người tham dự mặc áo thú vật và mang bảng đề: "Thuần Chay: Cách Sống Xanh Nhất" và "Hãy Thuần Chay: Chiều Hướng Cao Thượng."

Nhiều lúc thử khoác vào "bộ áo" của loài vật, biết đâu ta có thể đồng cảm hơn với số phận của một bò mẹ hoặc một chú gà?

http://wellonwheels.blogspot.com/2010/10/walk-for-farm-animals.html