Monday, October 04, 2010

Cõi Thơ: Người và Em

Người và Em

Người và em chung sống cùng một nhà

Nhưng đôi khi mình ngỡ như xa lạ

Trái tim người có cổng rào cản ngăn?

Em đứng bên lề khói bụi giăng giăng.

Đi qua đời nhau mà không biết nhau

Người chưa từng nhìn em với câu chào

Em câm lặng với nỗi buồn tan tác

Xác dưới tay người, hồn đã thương đau!


Ôi mắt em có bao lời để ngỏ

Tim óc em còn rung động dạt dào

Em đến đây từ một cõi trăng sao

Món quà nhỏ được thiên thần gói kỹ


Chỉ để chúc người vạn điều tuyệt mỹ

An ủi người trong những lúc cô liêu

Muôn dáng hình cho thế giới diễm kiều

Đời khô héo nếu không còn đa dạng.


Em đến bên người thời gian giới hạn

Hãy mở lòng và đón nhận chút quà

Rồi nụ cười sẽ dệt gấm thêu hoa

Hành trang nhẹ mai người vào cửa tử.

Khi vũ trụ lắng nghe lời tình tự

Sẽ biết rằng người đã từng yêu em

Và lối đi đã trải cỏ thơm mềm

Cho những kẻ được Thiên Đàng sáng tạo.


Em và người quay cùng
trong quỹ đạo
Người và em chia sẻ một hành tinh

Vì tình thương là dấu ấn tâm linh

Sẽ có chăng ngày an bình ngự trị?


Quỳnh An

Tặng các bạn thú & người nhân Ngày Thú Vật Thế Giới 4/10/2010