Thursday, May 06, 2010

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc Hoa Kỳ


Hôm nay, thứ năm, ngày 6 tháng 5, tại Hoa Kỳ là Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc.

Nhân ngày này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama công bố: “Tôi kêu gọi công dân của Quốc Gia chúng ta cầu nguyện, hoặc tạ ơn, theo tín ngưỡng riêng hoặc lương tâm của từng người, cho vô vàn tự do và ân điển của chúng ta, và tôi xin mời tất cả những ai có đức tin, hãy cùng tôi cầu xin Thượng Đế tiếp tục hướng dẫn, gia ân và bảo vệ khi chúng ta đối diện với những thử thách trước mặt.”

Dù là người ở quốc gia nào, dù theo tín ngưỡng nào, cầu nguyện là một dịp tốt cho chúng ta dừng lại và lắng nghe những âm thanh không thuộc về thế giới của âm thanh.

Trích đoạn một vài ý nghĩ từ trang Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc:

Ngay từ lúc lập quốc, Hoa Kỳ đã có truyền thống nguyện cầu. Nhóm di dân Pilgrim ở Plymouth chỉ còn biết dựa vào lời cầu nguyện trong mùa đông đầu tiên và ảm đạm nhất của họ. Những vị quốc phụ lập nước Hoa Kỳ cũng cùng nhau cầu nguyện trong Hội nghị Hiến pháp.

Cầu nguyện (tiếng Hy Lạp: "proseuche") có nghĩa là “liên lạc với Thượng Đế.” Qua nguyện cầu, chúng ta có sự quan hệ trực tiếp với Ngài. Cầu nguyện không phải là lời nói, cũng không phải lặp lại một công thức nào đó, mà cần lòng chân thành.

Chúng ta cầu nguyện vì yêu thương Thượng Đế. Chúng ta dành thời gian với Thượng Đế trong sự cầu nguyện và liên lạc với Ngài vì chúng ta thương Ngài. Cũng như hai người thế gian yêu nhau muốn được bên nhau và nói chuyện, lắng nghe nhau, nếu chúng ta thương Thượng Đế thì cũng muốn được gần Ngài.

Chúng ta cầu nguyện vì chúng ta tùy thuộc vào Thượng Đế. Ngài là cội nguồn của chúng ta. Qua việc cầu nguyện, chúng ta được an ủi, nghị lực và tất cả những tài nguyên cần thiết trong đời – trong cuộc sống tự nhiên hàng ngày và trong tâm linh. Cầu nguyện  – mối quan hệ với Thượng Đế – rất cần thiết trong đời sống tâm linh, giống như không khí cần thiết cho đời sống bình thường.

Một cách để cầu nguyện là nói chuyện với Thượng Đế trong sự tôn kính nhưng thành thật, cởi mở, như Ngài là Đấng Cha Lành. Bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách cảm ơn Thượng Đế, ngợi ca Ngài. Tốt hơn là dùng Ngôi Lời của Thượng Đế để vinh danh Ngài.

Nên biết mình có ước nguyện gì, muốn yêu cầu gì từ Ngài. Trong Thánh Kinh, Mát-thêu chương 7, câu 7 có ghi:  "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” Khi đi tìm, chúng ta tìm gì? Chúng ta muốn được biết Thượng Đế, muốn liên lạc với Ngài.

Thay vì nói nhiều quá khi cầu nguyện, tốt hơn là nên lắng đọng tâm hồn và nghe Thượng Đế nói. Lắng nghe Thượng Đế là một phần quan trọng của nguyện cầu. 


Để chuẩn bị cho mình trước và sau khi cầu nguyện, hãy giữ tinh thần lạc quan, khẳng định.

Thư Gửi Tín Hữu Phi-Líp-Phê chương 4, câu 8: "Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý."

Thư 1 Gửi Tín Hữu Thê-Xa-Lô-Ni-Ca, chương 5, câu 14-18: "Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em: hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng: đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh."