Friday, January 29, 2010

Môi Trường Quanh Ta: Đời sống ngoại tinh giống Địa Cầu

An Duy xin thân chào các bạn.
Đầu tuần này, hội thảo do lời mời của Hiệp Hội Hoàng Gia Anh tại Luân Đôn, Anh quốc với chủ đề "Khám phá đời sống ngoại tinh và hậu quả đối với khoa học và xã hội" đã quy tựu nhiều khoa học gia trên thế giới.

Giáo sư Simon Conway Morris, một nhà cổ sinh học tiến hóa từ đại học Cambridge, đã tuyên bố vào ngày thứ ba, 26 tháng 1, 2010, về người ngoại tinh như sau: “Họ cũng có đầu, tay chân và mắt, chứ không phải là hơi nước hoặc hình kim tự tháp. Sự sợ hãi của loài người bắt nguồn từ ý tưởng rằng chúng sinh ngoại tinh có hình dáng dữ dằn, không đẹp mắt. Chúng ta cần nhắc nhở công chúng rằng tiến trình của hành tinh chúng ta cũng là một chu trình tiếp nối. Mắt của chúng ta có thể khác mắt loài mực, nhưng đều là mắt cả.” Giáo sư Morris tin rằng đời sống ngoại tinh diễn ra trong một hành tinh giống như Địa Cầu, và các sinh vật cũng được cấu tạo từ những sinh hóa chất tương tự.
Giáo sư Paul Davies, một nhà vật lý học người Anh tại đại học Arizona State, Hoa Kỳ, tin rằng đời sống có thể hiện hữu ở những nơi xa xăm và trong những điều kiện khó khăn, nơi mà trước đây không ai nghĩ sinh vật nào có thể tồn tại được.
Các nhà thiên văn tuyên bố đã khám phá gần 300 hành tinh ngoài thái dương hệ của chúng ta, có vị còn cho biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi những hành tinh tương tự như Địa Cầu được phát hiện thêm.
Tiến sĩ Marek Kukula, nhà thiên văn chính thức của Đài Thiên Văn Hoàng Gia Anh tại Greenwich, Anh quốc nói: “Một phần trong tôi ủng hộ những vị có lòng nhiệt tâm tìm hiểu. Tôi mong chúng ta cố gắng khởi xướng liên lạc với một nền văn minh thông thái hơn, hòa bình hơn.”
Ồ, môi trường quanh ta giờ đây có thể nới rộng đến những hành tinh khác! Theo lời các khoa học gia thì đời sống và con người "ngoài kia" cũng giống như trên Địa Cầu này. Như vậy là chúng ta có thể được biết thêm nhiều láng giềng khác. Biết đâu những "nền văn minh thông thái hơn, hòa bình hơn" mà tiến sĩ Kukula nói đến lại là những hành tinh ăn chay. Ăn chay do lòng thương thì chắc phải hiếu hòa hơn hiếu chiến rồi, ta hy vọng thế!

(Nguồn tham khảo:
http://www.cambridge-news.co.uk/cn_news_home/DisplayArticle.asp?ID=479598
http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/7071013/Aliens-are-likely-to-look-and-behave-like-us.html
http://topnews.us/content/210373-scientists-initiate-active-approach-search-aliens)