Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bánh mì bì hấp chay - Hiền Minh (Steamed bread with julienned tofu & veggies)


VEGAN: Steamed bread with julienned tofu & veggies! 

Bánh mì bì hấp chay
Hướng dẫn: Đầu bếp Hiền Minh
Chương trình Vui Sống Mỗi NgàyBài liên quan: