Tuesday, February 28, 2012

Người Trường Chay: Lực sĩ thể hình Derek Tresize (Vegan bodybuilder Derek Tresize)

Derek Tresize is a vegan bodybuilder. He has a bachelor of science degree in biology. Derek is certified in plant-based nutrition. He is also an ACE (American Council on Exercise) certified personal trainer. 

Who says vegans can't be strong and beautiful?

Source: Vegan Bodybuilding & Fitness


(VNAC) - Derek Tresize là một lực sĩ thể hình thuần chay Hoa Kỳ. Anh có bằng cử nhân sinh vật học và là huấn luyện viên thể dục được Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ chứng nhận. Anh cũng có bằng tư vấn về dinh dưỡng thuần chay (dựa trên thực vật rau, quả, củ, đậu v.v.)

Có định kiến cho rằng ăn chay "thiếu chất", nhưng trong thực tế, như chúng ta thấy, người thuần chay cũng có thể mạnh và đẹp. Thêm vào đó, với lòng từ ái dành cho loài vật, tâm hồn thuần chay cũng có thêm một điểm son.

Xin được làm người thuần chay.