Thursday, March 16, 2017

Vườn Nhạc: Chúng mình cùng ăn chay (Ngọc Huyền & Hòa Hiệp)

Chúng mình cùng ăn chay
Nhạc: Hàn Châu
Lời: Vịnh Đại Sơn
Trình diễn: Nghệ sĩ Ngọc Huyền & Hòa Hiệp

https://youtu.be/Arq08wyUHYE