Friday, March 24, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cuốn rau rừng đạm khìa chay - Đầu bếp Thu Hà (Wild greens and seared veggie protein wrap)

Cuốn rau rừng đạm khìa chay
Hướng dẫn: Đầu bếp Thu Hà
Chương trình: Món Ngon Mỗi Ngày

https://youtu.be/2ojeOzFooXM