Wednesday, February 15, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Xíu mại chay - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Tofu balls)

Xíu mại chay

Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Chương trình: Món Chay, Trung tâm Diệu Pháp Âm

https://youtu.be/fXS0b2XjcnY