Wednesday, October 05, 2016

Tin Vui Ăn Chay: Nếu ăn thuần thực vật, mỗi ngày bạn có thể...


Nếu ăn thuần thực vật, mỗi ngày bạn có thể:

  • tiết kiệm 1.100 gallon ( > 4.000 lít) nước
  • để dành 45 cân Anh ( > 20 kilogram) ngũ cốc (thường dùng để nuôi nông súc lấy thịt)
  • bớt đốn phá 30 bộ vuông (gần 3 km2) rừng (thường dùng để làm nông trại nuôi nông súc lấy thịt)
  • giảm 10 cân Anh ( > 4,5 kilogram) thán khí CO2
  • cứu 1 con vật

Bạn có lựa chọn đó mỗi ngày. 


http://www.vietnamanchay.com/2016/10/tin-vui-chay-neu-thuan-thuc-vat-moi.html