Friday, March 11, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Rau củ kho tamari - Lê Thanh Phong (Braised veggies in tamari sauce)


VEGAN: Braised veggies in tamari sauce


Rau củ kho tamari
Hướng dẫn: Giảng viên thanh nhạc Lê Thanh Phong (Tây Phong)
Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày