Sunday, December 14, 2014

Cõi Thơ: Hoa từ bi (Quỳnh An)


Flower of Compassion
Celebrating the 3rd anniversary of Hoa Từ Bi Charity Club 

Flower of the heart, 
blossoming in the midst of an ephemeral world
Just a simple wish to help less fortunate others

This physical form shall depart sooner or later
Yet our light and soul is forever

The realm of love and kindness 
knows not sorrow

A hundred years journeying in faraway lands
Only to discover that sweet home is always at hand... 

~ Quỳnh An

Hoa từ bi

Hoa tâm giữa chốn hồng trần
Chút lòng hạnh nguyện dấn thân giúp đời
Thân này chỉ tạm một thời
Tánh kia mới thật sáng ngời trường lưu
Từ bi quốc độ vô ưu
Trăm năm ta có viễn du cũng về...

~ Quỳnh An

VietnamAnChay.com kính mừng sinh nhật CLB Từ thiện Hoa Từ Bi tròn 3 tuổi với lời chúc tốt đẹp nhất

http://www.vietnamanchay.com/2014/12/coi-tho-hoa-tu-bi-quynh-an.html