Friday, November 29, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mì há cảo chay - Phương Khanh (Yellow noodle soup with veggie dumplings)

Yellow noodle soup with veggie dumplings. For this recipe in English, please write Info@VietnamAnChay.com

Mì há cảo chay
Đầu bếp Phương Khanh hướng dẫn

(VNAC) - Những ngày tiết trời se lạnh, được thưởng thức một tô mì nóng thì quả thật tuyệt vời. Các bạn thuần chay có thể dùng mì không trứng, hoặc loại mì Ý thật nhỏ (angel hair). Đầu bếp Phương Khanh chỉ bí quyết nấu nước dùng rau củ và cách trụng cải cho xanh mướt.