Thursday, March 28, 2013

Vườn Nhạc: Điệu múa Thiên Thủ Quan ÂmThiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 63 người khiếm thính thuộc vũ đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Tàn Tật Trung Hoa, vì không nghe được nhạc nên có 6 người đạo diễn mặc áo trắng điều khiển giúp họ múa đúng nhịp. Điệu múa này diễn tả truyền thuyết Bồ Tát Quan Âm có nghìn tay, luôn lắng nghe và cứu độ chúng sinh.