Friday, March 08, 2013

Vườn Nhạc: Chúng Mình Cùng Ăn Chay

Chúng Mình Cùng Ăn Chay
Thơ: Vịnh Đại Sơn - Nhạc: Hàn Châu
Trình bày: Nguyễn Đức - Thùy Trang & Vũ đoàn REX