Wednesday, September 19, 2012

Vườn Nhạc: Ăn chay (Đông Quân)


Nhạc phẩm "Ăn chay" qua phần thể hiện của Đông Quân, do Duyên Lành chia sẻ.
Bài hát thật nhẹ nhàng và dễ thương, xin mời các bạn thưởng thức.