Saturday, August 18, 2012

Vì Sao Ăn Chay: PETA mặc váy rau xanh cho người mẫu tại Hà Nội


[YouTube] - Tổ chức bảo vệ động vật PETA mặc váy bằng rau xanh cho người mẫu tại Hà Nội để nêu thông điệp môi sinh.

Sinh viên Đàm Hồng Loan đã mặc váy bằng rau xà-lách và nói về cách chuyển từ ăn thịt nhiều sang ăn chay.