Friday, May 11, 2012

Sức Khỏe Của Bạn: Cười giúp tan mỡ


From know-health.com:


U.S. researchers found that 10 assigned 15 minutes of happy smile, you can 'burn' out of the body is equivalent to a large chocolate calories.


To conduct the study, U.S. researchers at Vanderbilt University, 90 volunteers will be placed in a special room, this room can detect the amount of oxygen consumed and people breathe out carbon dioxide emissions, which is a measure of body The best way to energy consumption.


The researchers asked the volunteers who do not speak, do not walk, can only sit in a chair watching TV. Vanderbilt University researcher Maciej Bushusiji said: 'The first volunteers to see some very boring scenery films in this period, we measured their resting metabolic rate under. '


Since then, the researchers played them comedy clips 5 segments, each lasted about 10 minutes laughing out loud comedy that volunteers while giving them detect heart rate, respiratory status, and with the resting state data for comparison. It was found that the state they laugh more than the serious state of 20% of the calories consumed.


The researchers calculated that if 10 per day happy smile assigned 15 minutes, can consume 50 kilocalories, which means that each year you can lose weight 2 kg.


Cười giúp tan mỡ
Ngọc Lam

(TNO) Cười mỗi ngày 10 phút sẽ giúp loại bỏ được lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, theo tạp chí Weight Loss.

Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ cho 90 tình nguyện viên cùng ngồi ở một phòng đặc biệt, có chức năng kiểm tra lượng oxy tiêu thụ cũng như lượng carbon dioxide thải ra qua hơi thở.

Đây là cách để kiểm tra tình trạng tiêu hao năng lượng ở mỗi người. Các tình nguyện viên được yêu cầu không nói chuyện cũng như cử động, thay vào đó chỉ ngồi xem ti vi.

Nhà nghiên cứu Maciej Bushusiji cho biết: “Ban đầu chúng tôi cho họ xem những đoạn phim buồn tẻ, đồng thời đo tỷ lệ trao đổi chất trong trạng thái nghỉ ngơi của họ. Tiếp sau đó, chúng tôi cho họ xem các đoạn phim hài, mỗi đoạn chừng 10 phút khiến các tình nguyện viên cười không dứt, đồng thời so sánh kết quả kiểm tra nhịp tim, trạng thái hô hấp với thời điểm trước đó”.

Kết quả cho thấy, khi coi phim hài, các tình nguyện viên tiêu hao năng lượng lớn hơn khi ngồi buồn chán 20%.

Các chuyên gia kết luận, nếu mỗi ngày cười một cách thoải mái từ 10 - 15 phút thì bạn có thể tiêu hao 50 kilocalo (tương đương 1 miếng chocolate cỡ lớn), tức mỗi năm giảm được 2 kg.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120419/cuoi-giup-tan-mo.aspx