Friday, March 09, 2012

Vì Sao Ăn Chay: Giảm thịt cá, gia cầm giúp cải thiện tâm trạng - Restriction of meat, fish, and poultry in omnivores improves mood

Restriction of meat, fish, and poultry in omnivores improves mood: A pilot randomized controlled trial


Bonnie L Beezhold (1) and Carol S Johnston (2)
* Corresponding author: Bonnie L Beezhold, bbeezhold@ben.edu


Author Affiliations
(1) Nutrition Department, Benedictine University, 5700 College Road, Lisle, Illinois, USA
(2) School of Nutrition and Health Promotion, Arizona State University, 500 N. 3rd Street, Phoenix, AZ, USA


Nutrition Journal 2012, 11:9 doi:10.1186/1475-2891-11-9
Published: 14 February 2012


Background
Omnivorous diets are high in arachidonic acid (AA) compared to vegetarian diets. Research shows that high intakes of AA promote changes in brain that can disturb mood. Omnivores who eat fish regularly increase their intakes of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), fats that oppose the negative effects of AA in vivo. In a recent cross-sectional study, omnivores reported significantly worse mood than vegetarians despite higher intakes of EPA and DHA. This study investigated the impact of restricting meat, fish, and poultry on mood.


Findings
Thirty-nine omnivores were randomly assigned to a control group consuming meat, fish, and poultry daily (OMN); a group consuming fish 3-4 times weekly but avoiding meat and poultry (FISH), or a vegetarian group avoiding meat, fish, and poultry (VEG). At baseline and after two weeks, participants completed a food frequency questionnaire, the Profile of Mood States questionnaire and the Depression Anxiety and Stress Scales. After the diet intervention, VEG participants reduced their EPA, DHA, and AA intakes, while FISH participants increased their EPA and DHA intakes. Mood scores were unchanged for OMN or FISH participants, but several mood scores for VEG participants improved significantly after two weeks.


Conclusions
Restricting meat, fish, and poultry improved some domains of short-term mood state in modern omnivores. To our knowledge, this is the first trial to examine the impact of restricting meat, fish, and poultry on mood state in omnivores.


Please click here for the full article. 

Giảm thịt cá, gia cầm giúp cải thiện tâm trạng

[VNAC] - Một tường trình nghiên cứu đăng trên tập san Dinh Dưỡng (Nutritional Journal) vào ngày 14 tháng 2, 2012 cho thấy việc giảm tiêu thụ thịt cá có liên quan đến tâm trang vui vẻ hơn.

39 người ăn thịt (không phải người trường chay) được phân bố ngẫu nhiên vào 3 nhóm. Nhóm 1 mỗi ngày ăn thịt, cá và gia cầm (gọi tắt là nhóm OMN); nhóm thứ 2 ăn cá mỗi tuần 3-4 lần, không ăn thịt và gia cầm (nhóm FISH); nhóm thứ 3 được ăn chay, không dùng thit, cá và gia cầm (nhóm VEG). So sánh số điểm trong bản thăm dò tâm trạng và mức độ trầm cảm, lo âu, căng thẳng trước và 2 tuần sau cuộc nghiên cứu, nhóm ăn thịt (OMN) và ăn cá (FISH) không có thay đổi, trong khi đó nhóm ăn chay (VEG) có nhiều cải thiện đáng kể về tâm trạng.

Lý do được nêu ra là lối dinh dưỡng của người ăn thịt có nhiều axít arachidonic hơn so với lối dinh dưỡng chay. Các nghiên cứu khác từng đưa đến kết luận là việc dung nạp nhiều axít arachidonic trong cơ thể khiến não bộ có những thay đổi có thể ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của chúng ta.  

Tác giả cuộc nghiên cứu này là Bonnie L. Beezhold thuộc Đại học Benedictine (Illinois, Hoa Kỳ) và  Carol S. Johnston thuộc Đại học tiểu bang Arizona.