Tuesday, February 21, 2012

Bạn Thú Mến Yêu: Hải cẩu - Seals

Remember the beautiful seals and other animal friends in our prayers today. 
Hải cẩu dễ thương vẫn còn bị loài người tàn sát dã man - 
Nguyện cầu cho lương tâm con người bừng tỉnh.