Sunday, January 15, 2012

Vườn Nhạc: Câu chuyện đầu năm (Như Quỳnh) - New Year's Tale

Another popular soft ballad for the lunar New Year, sung by famed Vietnamese vocalist Như Quỳnh.

Câu chuyện đầu năm
Nhạc sĩ: Hoài An
Trình bày: Như Quỳnh