Monday, January 30, 2012

Nói Không Với Thuốc Lá: Để cai thuốc lá thành công - The Cleveland Clinic's tips to quit smoking

CẢNH BÁO: Hút thuốc có thể giết quý vị.

Some suggestions from the Cleveland Clinic to help quit smoking, as noted by Healthday.com:
  1. Set your quit date a few weeks in advance. Slowly cut down and create a plan for quitting. Avoid places where you once liked to smoke.
  2. The day you quit, keep yourself busy. Toss out all your cigarettes.
  3. Understand that nicotine replacements (such as gum or a patch) can help you quit, but you probably will still have to fight the urge to smoke.
  4. Quit forever, and don't allow yourself an occasional cigarette.
  5. Tell yourself that you cannot give in and smoke.
  6. Seek help, such as a smoking cessation program, if you need it.

Để cai thuốc lá thành công
Mai Duyên

Một số gợi ý sau đây của các chuyên gia thuộc Bệnh viện Cleveland (Mỹ) được trang tin healthday.com dẫn lại có thể sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ thói quen “phì phèo”:

1. Ấn định ngày bỏ thuốc lá trước một vài tuần, từ từ cắt giảm dần. Tránh đến những nơi mà bạn từng thích hút thuốc;
2. Vào ngày bạn muốn “cai” thuốc lá, giữ cho mình luôn bận rộn. Vứt bỏ hết các gói thuốc lá;
3. Mặc dù một số loại thay thế nicotine như kẹo cao su hoặc miếng dán có thể giúp bạn bỏ thuốc, nhưng bạn vẫn sẽ phải nỗ lực chống lại cơn thèm thuốc lá;
4. Đừng bao giờ tự cho phép mình hút, cho dù chỉ là một điếu;
5. Luôn dặn lòng không bao giờ bỏ cuộc và tìm đến thuốc lá;
6. Tìm kiếm sự giúp đỡ, chẳng hạn như một chương trình cai nghiện thuốc lá, nếu bạn thấy cần thiết.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120105/de-cai-thuoc-la-thanh-cong.aspx