Friday, December 09, 2011

Vườn Nhạc: Happy Xmas (War Is Over) (John Lennon & Yoko Ono)

A song about peace on this second anniversary of Vegan Việt Nam is most fitting. Let peace begin on our plate, as the saying goes.

Một bài hát cho hòa bình của ca nhạc sĩ John Lennon và hiền thê Yoko Ono nói lên ước mơ của mọi chúng sinh, dù là người hay vật: một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, bên cạnh người thân, bạn bè. Bài này do đôi uyên ương nghệ sĩ sáng tác vào năm 1971.

Happy Xmas (War Is Over) 
By John Lennon & Yoko Ono

So this is Christmas and what have you done,
Another year over, a new one just begun.

And so this is Christmas, I hope you have fun,
The near and the dear ones, the old and the young.

A very merry Christmas and a happy New Year
Let's hope it's a good one without any fear.

And so this is Christmas for weak and for strong,
The rich and the poor ones, the road is so long.

And so happy Christmas for black and for white
For the yellow and red ones let's stop all the fights.

A very merry Christmas and a happy New Year
Let's hope it's a good one without any fear.

And so this is Christmas and what have we done
Another year over, a new one just begun.

And so happy Christmas we hope you have fun
The near and the dear ones, the old and the young.

A very merry Christmas and a happy New Year
Let's hope it's a good one without any fear.

War is over if you want it, war is over now.Dịch nghĩa bài hát "Mừng Giáng Sinh - Đã Tàn Chiến Tranh" của ca nhạc sĩ John Lennon và Yoko Ono.

Giáng Sinh là đây, và bạn đã làm được gì
Một năm khác đã qua, một năm mới vừa bắt đầu.

Và Giáng Sinh là đây, tôi hy vọng người vui
Người thân, người thương, người già, người trẻ.

Một Giáng Sinh vui tươi và một năm mới hạnh phúc
Hãy hy vọng là một năm tốt lành, không sợ hãi.

Và Giáng Sinh là đây, cho người yếu, kẻ mạnh
Kẻ giàu, người nghèo, đường dài thăm thẳm.

Chúc mừng Giáng Sinh cho người da đen và da trắng
Cho người da vàng, da đỏ, hãy ngừng đánh nhau.

Một Giáng Sinh vui tươi và một năm mới hạnh phúc
Hãy hy vọng là một năm tốt lành, không sợ hãi.

Giáng Sinh là đây, và bạn đã làm được gì
Một năm khác đã sang, một năm mới vừa bắt đầu.

Và Giáng Sinh là đây, tôi hy vọng người vui
Người thân, người thương, người già, người trẻ.

Một Giáng Sinh vui tươi và một năm mới hạnh phúc
Hãy hy vọng là một năm tốt lành, không sợ hãi.

Chiến tranh sẽ ngưng nếu bạn muốn
Giờ đây đã hết chiến tranh.