Friday, December 23, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Quà Giáng sinh - Christmas gifts

Merry vegan Christmas and Happy Holidays to you and yours!

Chúc mừng Giáng sinh đến quý bạn và gia đình thân mến.