Friday, October 07, 2011

Người Trường Chay: Bác sĩ nhi khoa Jay Gordon

Bác sĩ thuần chay Jay Gordon (Vegan Dr. Jay Gordon, MD)

Vegan Dr. Jay Gordon, MD, FAAP, IBCLC, is a respected and eloquent man of science. Besides his private practice in Santa Monica, southern California, USA, Dr. Gordon also teaches and trains medical students, delivers lectures worldwide, and writes books, among many other amazing accomplishments. 

The compassionate Dr. Jay Gordon believes that diet is fundamental in one's health. In fact, the title of his first book "Good Food Today, Great Kids Tomorrow" encapsulates his noble and longstanding commitment to a healthier world. He has been CBS TV’s Medical Consultant for Children’s programming and is frequently quoted or appeared in major media/shows, such as the New York Times, Los Angeles Times, London Times, Fox 11 News, ABC 20/20, and Larry King Live.  

In the following clip, Dr. Jay Gordon unequivocally states that consuming animal products is NOT good for humans' health. Furthermore, in an interview conducted by VegTV, Dr. Gordon also shares that he has advised his young patients not to eat cheese if they want to run fast!

God bless Dr. Jay Gordon!(VANC) - Bác sĩ nhi khoa Jay Gordon là một trong những bác sĩ ưu tú nhất của Hoa Kỳ - ông cũng là người thuần chay. Ngoài phòng mạch riêng chăm sóc cho các bé, bác sĩ Gordon còn là giáo sư đại học y khoa, huấn luyện các bác sĩ thực tập, thuyết giảng vòng quanh thế giới, viết sách, cố vấn y khoa cho các chương trình truyền hình thiếu nhi, thường xuyên được mời phỏng vấn bởi các nhật báo hoặc tiết mục TV nổi tiếng như New York Times, Los Angeles Times, London Times, Fox 11 News, ABC 20/20, và  Larry King Live.

Bác sĩ Jay Gordon tin rằng thức ăn là nền tảng cho sức khỏe của chúng ta. Trong đoạn phim ngắn trên, một trong những thông điệp chính của bác sĩ Jay Gordon là thịt và các sản phẩm bơ, sữa, phó-mát (phô-mai) v.v. từ động vật KHÔNG giúp cho chúng ta khỏe mạnh, mà còn ngược lại.

Ngoài ra, trong một buổi phỏng vấn do VegTV thực hiện, bác sĩ Jay Gordon cũng chia sẻ thêm là ông dặn dò các bé: Nếu muốn chạy nhanh, đừng ăn phô-mai!