Tuesday, August 23, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Miễn phí

A teenage is charging his mom for household chores and babysitting services. Mom gives him the money and promises that all her services to him are free of charge for the rest of her life. 

Miễn phí
(Nguồn: Email - Cám ơn Hy Vọng chuyển.)

Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:

1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ....           $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng .....                $2.00
3. Sau khi đi học về coi em ....                       $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp.....  $4.00

                                                    Cộng:     $10.00

Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học

Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:

1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày................        Miễn phí
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con...........       Miễn phí
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay ..............       Miễn phí
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau........   Miễn phí
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời
nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y...............       Miễn phí
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ
  
Thời hạn chi trả cho con........        Trọn đời Mẹ

Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau:

Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ... Kể từ nay:

      1. Phụ giúp Mẹ .....................        Miễn phí
      2. Ráng ăn học thành tài..........      Miễn phí
      3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người.....   Miễn phí
      4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ ......  Miễn phí
      5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già ....... Miễn phí
    
Thời hạn thực hiện........... Trọn đời con

Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở 1 nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sanh con ra đến nay.   

"Ví mà tôi đổi thời gian được                                                     
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười."  

~ Thơ Trần Trung Đạo