Tuesday, July 05, 2011

Làm Thế Nào Để: Tập bơi

Summer is here for those of us in the Northern Hemisphere. Swimming is a summer/all-season sport and an important life skill to have for all human beings. Nowadays, we have the means the acquire this skill - it's never too late at any age. 

In Việt Nam, with increasing climate change and associated frequent floods, children in particular are in need of swimming lessons. The following two clips are training videos in Vietnamese on freestyle (front crawl) and breaststroke swimming. May they inspire families to learn more from an experienced teacher.

Citizens in developed nations have vast opportunities to access many good things in life. Even "little things" like swimming or riding a bicycle or running, we've taken for granted, whereas some people can't. It is nice to think of less fortunate others and share resources. If you can, help others to be happy, healthy, competent, and beautiful like you are! 

Happy summer!

(VNAC) - Mùa hè đã trở về với cư dân Bắc Bán Cầu. Bơi lội là một bộ môn thể thao của mùa hè hoặc của cả bốn mùa. Bơi lội cũng là một kỹ năng sống quan trọng cho mọi người. Ngày nay, chúng ta có nhiều phương tiện để tập bơi. Nếu có điều kiện, chúng ta nên cố gắng học. Có khuynh hướng cho rằng các vị phụ huynh nên cho con em học bơi từ thuở nhỏ ở các nơi chuyên nghiệp, khi các em dễ hấp thu hơn.

Tại Việt Nam, với biến đổi khí hậu và lũ lụt gia tăng, các trẻ em (và người lớn) lại càng nên có kỹ năng này. Nếu Địa Cầu chúng ta may mắn tạo nhiều nghiệp tốt, giảm khí thải, bớt hâm nóng toàn cầu, bớt biến đổi khí hậu, bớt lũ lụt, thì bơi lội cũng là một cách thể dục tốt để vận động cơ thể, giúp duy trì một đời sống khỏe mạnh.

Hai clip sau đây ghi lại những động tác tập bơi của các em học viên, hy vọng sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho các bạn tìm đến kỹ năng bơi lội và học hỏi với một người biết bơi kinh nghiệm. Xin cám ơn huấn luyện viên, các em học viên, và các vị thực hiện bộ phim này. Chúc tất cả chúng ta một mùa hè an toàn, vui vẻ, thăng hoa!