Tuesday, May 03, 2011

Cõi Thơ: Có một bài thơ không bươm bướm (Đỗ Trung Quân)


Please enjoy these verses by Mr. Đỗ Trung Quân, noted Vietnamese poet. (English translation at the end of this post.)

Có một bài thơ không bươm bướm
Đỗ Trung Quân

Không thể nói khác hơn rằng hôm nay - buổi sáng rất buồn.
Anh mất nửa giờ ở ngã tư quen thuộc,
chỉ vì một gã đụng người rồi bỏ chạy luôn...
Gã đụng người chạy luôn còn anh đứng lại.
Rồi một "người anh em" đến làm chứng lập lờ.
Anh mất nửa giờ và mất luôn ... nửa phần lương tháng
- Hỏi em có thấy buồn không?

Hỏi em có thấy buồn không rằng chiều nay
anh đã có lần dừng trước người con gái hỏng xe
Rất lịch sự xin được làm anh chàng hào hiệp
Người con gái giật mình với cái nhìn nghi hoặc (!).
Rồi bỏ mặc anh chàng cụt hứng đứng ngẩn ngơ...

Có những lúc lòng buồn anh tự hỏi
Liệu lòng tin có cần chứng minh thư?
Ví dụ như em lỡ độ đường và anh dừng xe lại
Em có ... mà thôi! ...

Anh đã có những ngày buồn như thế
Trang thơ viết ra không có nổi chú bướm vàng
Nhưng anh vẫn tin một hôm nào xuống phố
Còn gặp những lòng người hóa bướm bay sang...

1987

There’s a poem without butterflies
Đỗ Trung Quân
English translation by Quỳnh An

I cannot say otherwise but that today, the morning was rather sad.
I lost half an hour at a familiar crossroads
only because of a hit-and-run guy...
He hit and ran, only I remained
Then a “brother officer” arrived as a half-baked witness.
I lost half an hour and also.. half of my monthly salary
- Let me ask you, dear, wasn’t that a pity?

Let me ask you, dear, wasn’t it a pity that this evening
I once stopped for a young woman in trouble with her vehicle
Very politely I sought permission to be a gallant knight
The young woman was startled, looking at me suspiciously (!)
Then she left, leaving a guy standing in bewilderment and bereft of inspiration...

There have been times with a saddened heart I asked myself:
Would trust ever need an affidavit?
For instance, if you were stranded on the road and I stopped my scooter
Would you... But never mind!....

I have had blue days like that
On a full page of verses not a single yellow butterfly could be penned
Yet I still believe that one day when going into town
I’d encounter some human hearts that have transformed into fluttering butterflies...

1987