Wednesday, March 30, 2011

Vườn Nhạc: Tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Vietnamese eminent songwriter Nguyễn Đức Quang passed away on March 27, 2011 in southern California, USA. Many of his songs were dedicated to young people and his homeland. He had lived a beautiful life of accomplishments, bringing love, service, and creativity to our world. Rest well in peace, beloved Nguyễn Đức Quang.

Làng âm nhạc trên trần gian nay đã vắng bóng anh, nhưng tinh thần của người nghệ sĩ một đời cống hiến cho tuổi trẻ và tình yêu quê hương vẫn còn mãi với chúng ta. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã làm tròn thiên chức mang niềm tin và hạnh phúc đến cho bao thế hệ, và giờ đây, anh đã về Nhà ngơi nghỉ. Cám ơn anh yêu dấu. "Bên kia sông là ánh mặt trời"...Mr. Nguyễn Đức Quang's rendition of his composition "The Other Side of the River," a spirtual and love song adapted from a poem by Mr. Nguyễn Ngọc Thạch