Thursday, March 31, 2011

Giới Trẻ Ăn Chay: Đà Nẵng - Hơn 70 thanh niên tham gia Chiến dịch Ăn chay vì môi trường

More than 70 youths participated in the "Go Vegetarian for the Environment" Campaign in Đà Nẵng, Việt Nam at Pháp Lâm Temple. We're so very proud of you, and thank you kindly.

Đà Nẵng: Hơn 70 thanh niên tham gia Chiến dịch Ăn chay vì môi trường

Nguồn: Quốc Vũ / VegVietnam.Vicongdong.vn

Thứ 7, 19-3-2011, tại chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, chiến dịch ăn chay vì môi trường đã được các bạn trẻ của Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của hơn 70 bạn đến từ các CLB Go Green, Asenal's Fan CLub, Đà Nẵng Xanh, WDN, Stupid Team, Green.

Và nhiều anh chị công nhân viên chức thích ăn chay, quan tâm đến vấn đề môi trường.. Có cả cô Annie, một người nước ngoài đang hoạt động môi trường tại Đà Nẵng.
http://vegvietnam.vicongdong.vn/39592782/Da-Nang--hon-70-thanh-nien-tham-gia-Chien-dich-An-chay-vi-moi-truong