Thursday, February 10, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Nem Chay Vỏ Bưởi (Hồ Đắc Thiếu Anh)

Nem chay vỏ bưởi - Vietnamese Vegan Nem
Vietnamese vegan "nem," a delightful snack made from grapefruit pith and shredded papaya. The popular TV show "New Life" featured poet Hồ Đắc Thiếu Anh, member of UNESCO Center for the Development of Vietnamese Culinary Culture, who shows us how to make this wonderful vegan favorite. Vegan nem can be eaten by itself, with thin rice noodle, bread, or rice paper.

Nem chay vỏ bưởi do nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh, hội viên Trung tâm UNESCO Phát triển văn hóa Ẩm thực, hướng dẫn trên chương trình truyền hình "Sức Sống Mới" với Thanh Mai duyên dáng dẫn chương trình. Ngoài tài làm thơ, cô Thiếu Anh còn thành thạo nghệ thuật gia chánh chay nữa!