Tuesday, January 18, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Thế giới loài hoa - World of flowers

Enter the gentle world of flowers to the tune of "Endless Love," 1982 American Music Award for Favorite Pop/Rock Single, composed by Lionel Richie.

Mời bạn bước vào thế giới êm đềm của các loài hoa, nhạc nền là bài "Endless Love" (Tình Yêu Vô Tận) của nhạc sĩ Lionel Richie, được trao Giải Âm nhạc Hoa Kỳ năm 1982, bản nhạc pop/rock được yêu chuộng nhất.