Sunday, January 30, 2011

Người Trường Chay: Những lực sĩ ăn chay nổi tiếng

"Famous Vegetarian and Vegan Bodybuilders, Athletes, Sportmen, and Sportwomen": The title of the following video says it all. Look how radiantly strong and shapely they are!
Thank you, vegan heroes and athletes!

Những Lực Sĩ Ăn Chay Nổi Tiếng - Mời bạn thưởng thức!

(Lời Evan Connelly Novacek, người thực hiện video) Có nhiều lực sĩ trong thế giới thể thao là những người trường chay. Video này giới thiệu một số nhà thể thao, nam cũng như nữ, không ăn thịt. Họ không ăn thịt vì nhiều lý do. Một trong những lý do đó là họ hiểu biết về sức khỏe và thức ăn, cũng như họ biết rằng ăn thịt hoàn toàn không cần thiết để có một lối sống thật sự lành mạnh.