Saturday, January 15, 2011

Gương Sáng: Gioan Người Làm Vườn (John the Gardener)

Gioan, người làm vườn, Tôi tớ Chúa (qua đời năm 1501) - please scroll down for English
Nguồn: VietCatholic News / Trâm Thiên Thu (Chuyển ngữ từ AmericanCatholic.org)
Ngày 13 tháng 1, 2011

Gioan sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Bồ Đào Nha. Mồ côi sớm, ngài phải đi ăn xin một số năm. Sau khi có việc làm ở Tây Ban Nha là chăn chiên, ngài chia sẻ phần thu nhập ít ỏi của mình với những người nghèo khổ hơn mình.

Một hôm, hai tu sĩ dòng Phan sinh gặp Gioan trên đường đi. Khi nói chuyện, hai tu sĩ này thấy quý mến một con người đơn giản và mời Gioan đến làm việc tại tu viện của họ ở Salamanca. Gioan chấp nhận và được phân công làm vườn. Một thời gian sau, Gioan đã nhập dòng Phan sinh và sống cuộc đời chiêm niệm, ăn chay, dành thời gian ban đêm để cầu nguyện, và giúp đỡ người nghèo. Vì công việc của ngài là làm vườn và chăm sóc hoa để cắm trên bàn thờ, ngài nổi tiếng với danh xưng “người làm vườn”.

Thiên Chúa ban cho Gioan tài nói tiên tri và biết rõ tâm hồn người khác. Các nhân vật quan trọng, kể cả các hoàng tử, cũng đến với ngài để xin lời khuyên. Ngài là người khiêm nhường và tuyệt đối vâng lời. Ngài yêu thương cả những người muốn chống đối ngài. Lời khuyên của ngài là tha thứ vì đó là hành động đẹp lòng Chúa nhất. 


Ngài đã tiên báo đúng ngày ngài qua đời: 11/1/1501.

http://www.vietcatholic.net/News/Html/86984.htm


Servant of God John the Gardener
(d. 1501)

John was born of poor parents in Portugal. Orphaned early in life, he spent some years begging from door to door. After finding work in Spain as a shepherd, he shared the little he earned with those even more needy than himself.

One day two Franciscans encountered him on a journey. Engaging him in conversation, they took a liking to the simple man and invited him to come and work at their friary in Salamanca. He readily accepted and was assigned to the task of assisting the brother with gardening duties. A short time later John himself entered the Franciscan Order and lived a life of prayer and meditation, fasting constantly, spending the nights in prayer, still helping the poor. Because of his work in the garden and the flowers he produced for the altar, he became known as "the gardener."

God favored John with the gift of prophecy and the ability to read hearts. Important persons, including princes, came to the humble, ever-obedient friar for advice. He was so loving towards all that he never wanted to take offense at anything. His advice was that to forgive offenses is an act of penance most pleasing to God.

He predicted the day of his own death: January 11, 1501.

http://www.americancatholic.org/Features/Saints/Saint.aspx?id=1260