Monday, January 17, 2011

Cười Cười Cười: Cô giáo xinh - The pretty teacher


Cô giáo xinh (please scroll down for English)

Ngày đầu tiên đi học, Tèo về nhà khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, cô giáo con xinh lắm ạ.

- Cô con xinh đấy! Thế hôm nay cô dạy con những gì?

- Dạ cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: "Ai nói cho cô biết nào?"

The pretty teacher

After his first day at school, little Tyke came home and proudly said:

- Mom, my teacher is so pretty.

- Yes, she is! So what did your teacher teach you today?

- She didn't know much; she kept asking, "Who can tell me?"