Monday, December 06, 2010

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Xà-lách Táo Bơ Chà Là Hồ Đào Thuần Chay Ngon (Yummy Vegan Apple, Avocado, Date & Walnut Salad)

Xà-lách Táo Bơ Chà Là Hồ Đào Thuần Chay Ngon (Ảnh: Bình Thường)
Xà-lách Táo Bơ Chà Là Hồ Đào Thuần Chay Ngon - Yummy Vegan Apple, Avocado, Date & Walnut Salad (with English)

Món này Hồng Hương Junior tự biên tự diễn. Táo thái vuông con cờ, quả bơ thái
vuông con cờ, chà là (chừng 1 nắm tay) thái vuông con cờ. Cho vào tô, trộn chung với hạt hồ đào (chừng 1 nắm tay). Rưới tí xi-rô cây thích (tùy ý). Rắc bột quế lên trên. Trang hoàng với lá bạc hà (húng cây). Ngon ngon! 

Yummy Vegan Apple, Avocado, Date & Walnut Salad

This salad I kind of created on a whim. Chop 1 apple, 1 avocado, and a handful of pitted dates into cubes. In a bowl, mix with walnuts (about a handful). Drizzle a bit of maple syrup (optional). Sprinkle cinnamon powder on top. Decorate with mint leaves. It is really yummy!