Saturday, November 27, 2010

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ chiên thân thiện - Hồng Hương (Friendly fried tofu)

Đậu Hủ Chiên Thân Thiện - Friendly Fried Tofu (Ảnh: Bình Thường)
Vegan MoFo IV Ngày 27: Đậu Hủ Chiên Thân Thiện  - Friendly Fried Tofu (**please scroll down for English**)

Hồng Hương hạn chế món chiên vì nghe nói ăn món chiên nhiều không tốt. Thỉnh thoảng HH có ăn đậu hủ chiên chấm Maggi hoặc liquid amino (giống như nước tương vậy) với cơm nóng và rau nào có sẵn. 

Đậu hủ chiên chắc ai cũng biết làm. Đây là cách làm của HH: đại khái đậu hủ loại cứng HH rửa sạch, xong thái vuông hoặc chữ nhật, tùy hứng. Để vô rổ cho ráo nước. Bắc chảo dầu ăn lên, khi nóng cho vào chiên. Khi nào đậu hủ vàng thì trở qua mặt bên kia. Chắc chừng 5 phút.

HH gọi là Thân Thiện vì bên tiếng Anh chữ "Friendly" vần với chữ "Fried" (chiên). Thân thiện cũng là một đức tính, dễ hòa đồng với mọi người.

Món đậu hủ chiên này phó nhòm Bình Thường rất thích. Phó nhòm Bình Thường cũng ăn chay trường và vẫn cao lớn như .. bình thường.

Vegan MoFo IV Day 27: Friendly Fried Tofu

I try to limit my intake of fried food, but once in a while I would spoil myself a little and have something like... fried tofu. 


Most people know how to fry tofu, and here's how I do it: Rinse firm tofu under cold water, then cut into square or rectangular pieces (depending on the mood and inspiration). Drain well in a colander. Heat about 1/2 cup of cooking oil. When the oil is hot, put the tofu in and fry until golden brown. Then turn the tofu to the other side and continue frying until golden brown again. The whole process probably takes about 5 minutes.

Fried tofu can be eaten as an appetizer or with steamed rice and vegetables of your choice. Dipping sauce is simple to make: just combine some good soy sauce or liquid aminos and chopped red chili pepper. 

I call this "Friendly" because it rhymes with "Fried." Friendliness is also a good quality to be reminded of, since it helps us get along with others. (Well, it's kinda nice to have peace.)


http://www.vietnamanchay.com/2010/11/bep-chay-thanh-nhe-au-hu-chien-than.html