Friday, October 01, 2010

Sinh Hoạt Từ Ái: Ngày Thế Giới Ăn Chay (Long Beach, Hoa Kỳ)

Ẩm Thực Từ Bi
Mừng Ngày Thế Giới Ăn Chay
Thứ sáu, 1 tháng 10, 2010, 7 giờ tối - 11 giờ tối
Earl Burns Miller Japanese Gardens
1250 Bellflower Blvd. Long Beach, CA 90815

Do Hội Friends of Animal Acres - Long Beach tổ chức, mọi lợi nhuận sẽ được tặng cho tổ chức vô vị lợi Animal Acres, hầu giúp đỡ các bạn thú.

Khách đặc biệt gồm có:
  • Lorri Houston, Người thuần chay, Sáng lập viên & Hội trưởng Animal Acres
  • Sarah Taylor, Người thuần chay, sáng lập The Vegan Next Door hầu phổ biến thông tin về lối dinh dưỡng thuần chay, tác giả quyển "Thuần Chay trong 30 ngày" ("Vegan in 30 Days")
  • Tanya Petrovna, Người thuần chay, Sáng lập viên chuỗi nhà hàng chay Native Foods

Mong rằng sinh hoạt này sẽ tạo nguồn cảm hứng cho các anh chị và các bạn ta đang ở khắp nơi trên thế giới hưởng ứng Ngày Thế Giới Ăn Chay, khởi đầu cho tháng Ý thức về Ăn Chay.

Chúc mọi công dân trên Địa Cầu một ngày thật vui, và vui nhất có lẽ là các bạn thú trước tình thương của những vị ăn chay hôm nay.