Sunday, September 19, 2010

Truyện Ngắn: Ba Cái Sàng


Ba Cái Sàng
(Nguồn: T.H., trang Thế Giới Trong Ta)

Một hôm, có một người trẻ tuổi chạy đến chỗ một vị triết gia, hớt hải nói: “Tôi có một tin tức muốn báo ngay cho ngài biết...”

“Khoan đã” - vị triết gia ngắt lời anh ta. “Điều anh muốn thông báo cho tôi biết, đã lọc qua ba cái sàng hay chưa?”
 
“Ba cái sàng?” - người trẻ tuổi ngỡ ngàng, thắc mắc: “Xin ngài cho biết, đó là những cái sàng gì vậy?”
 
“Cái sàng thứ nhất tên là sự thật. Nghĩa là, điều anh muốn nói cho tôi biết, có đúng là sự thật hay không?”
 
“Tôi không rõ, chỉ nghe ở ngoài phố người ta nói như vậy!”
 
“Thế thì ta hãy kiểm tra bằng chiếc sàng thứ hai” - triết gia nói tiếp - “Hãy cho rằng, điều anh muốn thông báo cho tôi biết không phải là sự thật. Như vậy chắc là có thiện ý?”
 
Người kia lưỡng lự: “Không, thưa ngài... Thực tế có lẽ còn ngược lại...”
 
Triết gia lại ngắt lời anh ta và bảo: “Vậy thì chúng ta phải dùng đến chiếc sàng thứ ba. Xin hỏi, điều khiến anh xúc động đến mức như vậy, có thực sự quan trọng hay không?”
 
“Thật ra cũng không thể nói là quan trọng” - người kia thất vọng đáp.
 
Triết gia nói: “Tóm lại, điều anh muốn thông báo với tôi đã không phải là sự thật, chẳng có thiện ý, lại không quan trọng. Vậy thì anh chẳng cần phải nói gì nữa! Chúng ta hãy quên nó đi, vì sự việc đó chẳng đáng để chúng ta bận tâm.”
 
Thường ngày, chẳng phải có rất nhiều sự việc mà chúng ta hăm hở muốn thông báo ngay cho người khác biết, thật ra cũng rất vô tích sự, giống như sự việc mà anh chàng trẻ tuổi kia muốn báo cho triết gia hay sao?
 
Trong cuộc sống, nếu như thường xuyên sử dụng ba chiếc sàng “Sự thật” - “Thiện ý” - “Quan trọng” để sàng lọc những tin tức mà ta muốn thông báo cho người khác biết, chắc rằng chúng ta sẽ nhận thấy: Có rất nhiều điều, thật ra là không đáng hoặc không nên nói!
 
“Ba cái sàng” của vị triết nhân trong câu chuyện kể trên, có thể giúp chúng ta “quản lý” cái lưỡi của mình, không để nó tự ý làm càn! Một khi cái lưỡi đã được quản lý tốt thì cuộc đời cũng sẽ tốt hơn. 


http://www.thegioitrongta.com/index.php?module=news&task=viewNewsDetail&id=399&category_id=60&news_name=Ba_cai_sang.htm