Tuesday, December 08, 2009

Biến Đổi Khí Hậu: Ca nhạc sĩ Paul McCartney khuyên thế giới bớt ăn thịt

Sir Paul McCartney urged the world to lean veg at the European Parliament on December 3, 2009.

Ca nhạc sĩ Paul McCartney khuyên thế giới bớt ăn thịt
Thiên Ân / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Ngày 3 tháng 12, 2009, Ngài Paul McCartney, cựu ca nhạc sĩ trong ban nhạc Beatles và người chủ trương phát huy phong trào “Thứ Hai Không Thịt” kể từ tháng 6 năm 2009, đã được mời diễn thuyết trước Nghị viện Âu châu.

Ngài Paul McCartney, một người trường chay, phát biểu: "Nghị viện Âu châu và các chính phủ trên thế giới có thể làm được gì? Tôi xin đề nghị là quý vị khuyến khích và hướng dẫn người dân giảm việc ăn thịt. Đó không còn là một chọn lựa cá nhân nữa, mà là điều ảnh hưởng đến toàn thể Địa Cầu." ("What can the European Parliament do, and the governments of the world? I suggest that they could encourage and guide people to reduce meat consumption. It's no longer a personal choice. This is something that’s going to affect the whole of the planet.")

Buổi tường trình với tựa đề “Biến đổi Khí hậu và Chính sách Thực phẩm: Giảm Thịt  = Giảm Nhiệt” do Phó Chủ tịch Nghị viện Âu châu Edward McMillan Scott chủ tọa, đã diễn ra vào trước ngày Hội thảo Khí hậu quan trọng ở Copenhagen, Đan Mạch.

Một số chính khách Nghị viện Âu châu cũng tuyên bố như sau:

Phó Chủ tịch Nghị viện Âu châu Edward McMillan-Scott, người trường chay: "Chúng ta có thể tự quyết định ngay bây giờ phương cách để giảm biến đổi khí hậu. Giảm Thịt  = Giảm Nhiệt."

Chủ tịch Nghị viện Âu châu Jerzy Buzek:
"Mọi người có thể bỏ thịt trong một ngày, ít nhất một ngày mỗi tuần."

Chris Davies, thành viên Nghị viện Âu châu:
"Tôi nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi nghĩ lối ăn uống cần được thảo luận."

Caroline Lucas, thành viên Nghị viện Âu châu, người thuần chay: "Chúng ta phải bớt ăn thịt, đơn giản bởi vì ăn thịt hoàn toàn không hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên ngũ cốc trong một thế giới đang thiếu hụt."

Trong tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, hy vọng người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi cũng sẽ đóng góp một phần giúp cho thế giới bằng cách bớt ăn thịt theo lời đề nghị của các nhà lãnh đạo quan tâm.

http://www.vietnamanchay.com/2009/12/bien-oi-khi-hau-ngai-paul-mccartney.html