Wednesday, January 18, 2012

Vườn Nhạc: Mùa xuân đầu tiên (Năm Dòng Kẻ) - The First Spring

Eminent Vietnamese composer Mr. Văn Cao (1923-1995) wrote this song, titled "The First Spring". It conveys a deep-rooted yearning for peace, love, and joy for his homeland.


"Then gracefully spring follows swallows to return
An ordinary season, a merry season has now arrived
That spring of our dream has first come 
With smoke wafting over the river, rooster crowing at noontide by the riverside
A sunlit afternoon for all hearts and souls."

Mùa xuân đầu tiên
Nhạc sĩ: Văn Cao
Trình bày: Năm Dòng Kẻ

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.