Saturday, December 17, 2011

Gương Sáng: Thầy Mạnh Tông khóc đến khi măng mọc - Meng Zong's tears

From Cultural China: Meng Zong's Tears Brought Bamboo Shoots

Born in the Wu state of the Three Kingdoms period, Meng Zong led a poor life with his mother since he lost his father at a very young age.

As Meng Zong grew up, his mother became very weak and suffered from diseases due to old age. Whatever his mother wanted to eat, the filial son would leave no stone unturned to get it for her.

One day, his mother was seriously ill and wanted to eat thick soup cooked of bamboo shoots. But at a time of bitter winter with snow and chilly wind, how could he find bamboo shoots? Meng Zong had no way out and went to the bamboo forest, holding a bamboo and crying with grief. The heaven and the earth were so moved by his filial piety that after some time, the snow and ice around him all melt and the grass and trees became green again. Many bamboo shoots came out around him, so he dug some back home and cooked them for his mother. Thus, his mother went back to health again.


Mạnh Tông (孟宗): khóc đến khi măng mọc
"Nhị Thập Tứ Hiếu"

Người ở đất Giang Hạ, về đời Tam Quốc, mồ côi cha, Mạnh Tông ở với mẹ rất có hiếu. Một hôm, bà mẹ của Mạnh Tông đau thèm ăn canh măng, nhưng bấy giờ là mùa đông, khó tìm ra măng.

Ông đi vào trong rừng tre, ngồi bên gốc tre mà khóc. Bỗng đâu có mấy mục măng từ dưới đất mọc lên, quá mừng rỡ. Mạnh Tông mang về nhà nấu canh cho mẹ ăn. Ăn xong bà mẹ liền hết bịnh

Người ta cho rằng lòng hiếu động của Mạnh Tông, động lòng trời, nên măng mọc lên để cho ông được tròn chữ hiếu. Về sau này có một loại măng màu xám được đặt tên là Mạnh Tông, hình dáng trông rất đẹp và ăn ngon.


Thơ : Lý Văn Phức

Ngô Mạnh Tông phụ thân sớm khuất,
Thờ mẫu thân lòng thực khăng khăng,
Tuổi già trằn trọc băn khoăn.
Khi đau nhớ bát canh măng những thèm.

Trời đông tuyết biết đâu tìm được.
Chốn trúc lâm phải bước chân đi
Một thân ngồi tựa gốc tre.
Ôm cây kêu khóc nằn nì với cây.

Giữa bình địa phút giây bỗng nứt,
Mấy giò măng mặt đất nổi lên.
Đem về điều đặt bữa canh,
Ăn rồi bệnh mẹ lại lành như xưa.

Măng mùa lạnh bây giờ mới thấy
Để về sau nhớ lấy cỏ cây
Cho hay hiếu động cao dày
Tình sâu cũng khiến cỏ cây cũng tình.