Bạn Thú Mến Yêu: Thỏ xinh - Hoppy bunnies

Thỏ xin chúc bạn xinh vui vẻ.
We hop you're happy.