Sunday, October 31, 2010

Vì Sao Ăn Chay: Ăn thịt tức là ăn người (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

(Hòa Thượng Tuyên Hóa ~ Vạn Phật Thành, ngày 30 tháng 5 năm 1982)Thiên bách niên lai oản lý canh,
Oán thâm tự hải hận nan bình.
Dục tri thế thượng đao binh kiếp,
Thả thính đồ môn dạ bán thanh! 

Dịch là: 

Ngàn năm oán hận ngập bát canh,
Oán sâu như biển hận khó tan.
Muốn biết vì sao có chiến tranh,
Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!

Từ xưa đến nay có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để lợi ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng cho bản thân mình. Thế nên miếng thịt ở trong tô canh chứa chất lòng oán hận thâm sâu như biển cả. Ðời này qua đời khác sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Tất cả chúng sinh đều ham sống, sợ chết, song con người vẫn dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những kẻ yếu kém hơn mình.

Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã kết tinh lòng oán hận rất lớn, chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách gì để thoa dịu ý tưởng cừu hận này được. Các bạn muốn biết trên thế giới, nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra? Thí dụ như chiến tranh Việt Nam hay là hiện tại chiến tranh giữa Á Căn Ðình và Anh Quốc? Ðều là do nghiệp sát quá nặng, quá sâu, cho nên mới dùng phi cơ, đại pháo, thiết hạm, thủy lôi để hủy diệt nhau!

Nếu ban đêm mình lắng nghe nơi nhà người đồ tể tiếng kêu la rên xiết của con heo, con bò hay con dê xin cứu mạng, thì mình sẽ biết được nguyên nhân của chiến tranh ở đâu mà ra. 

Có bài thơ rằng:

"Nhục" tự lý biên lưỡng cá nhân,
Lý biên trác trước ngoại biên nhân.
Chúng sanh hoàn thực chúng sanh nhục,
Tử tế tư lượng nhân thực nhân! 


Dịch là: 

Trong chữ "nhục" gồm có hai người,
Người ở trong dòm người ở ngoài,
Chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh,
Suy nghĩ kỹ là người ăn người.


Tiếng Trung Hoa, chữ "nhục" , nghĩa là thịt, gồm có chữ "khẩu" tức là cái miệng mở ra, và hai chữ "nhân" tức là hai người: ở bên trong có một người và ở bên ngoài có một người. Người ở bên ngoài chờ người bên trong. Người ở ngoài muốn đi vô nhưng không vô được, người ở trong muốn chui ra ngoài nhưng ra không nổi là vì người bên ngoài đứng cản, không cho anh ta chạy thoát. Nên chữ "nhục" này chính là một kẻ ăn thịt và một kẻ bị ăn thịt. Kẻ ăn thịt thì ở bên ngoài, và là một con người. Kẻ bị ăn thịt thì ở bên trong và cũng là một con người, nhưng y đã biến thành súc sinh, lại còn bị chận không cho chạy ra, chạy lên cũng không được, chạy xuống cũng không xong, như là bị vây khốn, không chạy thoát được. Tuy là miệng mở khá rộng nhưng vì người bên ngoài đã chận, nên kẻ bên trong không thể chạy khỏi vòng vây.

Vòng vây này có thể là chuồng dê, chuồng heo, hay là chuồng bò, chuồng trâu. Người bị ăn thịt thì ở trong chuồng mà người ăn thịt thì ở bên ngoài chận không cho ra. Vì sao mà chận không cho anh ta ra? Là bởi vì muốn ăn thịt anh ta! Người bị ăn thịt và người ăn thịt có một mối quan hệ: đó chính là sự oán hận không thể nào hòa giải được!

Con người là chúng sinh, miếng thịt mình ăn cũng là chúng sinh. Hễ là động vật, là dê, là trâu, là gà, là ngựa, là chó, là heo v.v... đều là một loại chúng sinh cả. Nếu có kẻ nói rằng những thứ động vật này do Trời sinh ra để người ăn, như vậy thì người sinh ra để ai ăn? Bởi vậy Trời sinh động vật không nhất định là để cho người ăn, bất quá bởi vì con người ỷ mình trí óc cao minh nên mới ăn thịt động vật. Do đó, sự quan hệ ăn thịt này, nếu nghĩ cho kỹ thì chính là người ăn thịt người! Nếu nói rằng người ăn thịt người, thì thử hỏi xem kẻ bị ăn thịt (tức là bây giờ đã biến thành dê, thành heo, thành ngựa v.v...) đối với mình có quan hệ như thế nào?

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: "Con dê trở lại biến làm người." Con dê mà có thể biến làm người thì tất cả động vật khác cũng có thể biến làm người, cũng như là mình cải đầu hoán diện, thay đổi bộ mặt thôi, mà mình không biết loài thú vật đó là ai.

Các vị có biết chăng những thứ động vật dê, trâu, heo, gà,... đó không chừng đều là bà con quyến thuộc, là họ hàng thân thích của mình? Mối quan hệ đó, nói xa xôi như vậy, chớ nói gần hơn, thì chúng nó biết đâu chính là cha mẹ mình kiếp trước, hoặc là cha mẹ mình kiếp này, hay là cha mẹ không biết bao nhiêu kiếp về trước! Nghĩ như vậy, thì nếu ăn thịt cha mẹ, thì thật là bất hiếu. Cho nên nghĩ kỹ thì mới biết rằng ăn thịt động vật chính là người ăn thịt người vậy!

Người mà ăn thịt heo thì con heo có thể sẽ biến thành người. Khi heo thành người, nó lại ăn thịt heo do người kia biến thành. Nhân duyên cứ luân chuyển mãi, hỗ tương ăn thịt lẫn nhau: mình ăn nó, nó ăn mình. Do đó cừu hận càng ngày càng sâu; cừu hận càng sâu thì càng muốn ăn thịt; tánh thích ăn đồ ngon là do oan nghiệp dẫn dắt, làm mình cảm thấy hợp lý khi giết sinh mạng của kẻ khác để bổ trợ cho sinh mạng của chính mình!

Nếu các vị không tin thì tôi kể cho nghe một chuyện có thật như vầy:

Vào thời vua Lương Võ Ðế thì Phật giáo hết sức hưng thạnh. Lúc bấy giờ có một vị tên là Chí Công, là một người đã giác ngộ rồi (Minh nhãn thiện tri thức). Ngài có thể biết được tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật giáo đi tới chỗ các Thầy chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện vui chuyện buồn gì cũng mời các Thầy tới tụng kinh kiết tường, tụng chú kiết tường.

Có lần, một nhà giàu nọ làm đám cưới cho con gái nên mới mời Ngài Chí Công tới để tụng kinh cầu phước. Bởi vì Phật Pháp không ra ngoài pháp thế gian, nên Tổ Sư cũng tùy thuận theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân tới nhà, Ngài liếc nhìn và nói rằng:

Cổ quái! Cổ quái!
Cháu lấy bà ngoại,
Con gái ăn thịt mẹ,
Con trai đập da bố,
Heo, dê ngồi nơi ghế,
Họ hàng nấu trong nồi,
Chúng sanh lại tưng bừng,
Ta thấy thật là khổ!

Ngài Chí Công nói: "Thật là 'cổ quái'!" Chuyện gì mà cổ quái? Ðó là cháu lấy bà ngoại của mình! Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh thì bà ngoại nó bịnh. Lúc gần chết bà cầm tay cháu, nói rằng bà sợ không có ai lo lắng cho đứa nhỏ, tương lai ai là người giúp nó để thành gia lập nghiệp? Do vậy, lúc bà ngoại thở hơi cuối cùng thì tay vẫn nắm cháu, quyến luyến không đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp vua Diêm La, mới khóc lóc cầu xin: "Diêm La Vương ơi! Xin Ngài ban cho tôi một việc: Ở thế gian tôi có một đứa cháu nhỏ dại không ai săn sóc, xin Ngài cho tôi về lo cho nó được không?” Vua Diêm La từ bi vô cùng, mới đáp lời thỉnh cầu, nói rằng: "Ðược, tốt lắm! Bà về lại trần gian săn sóc đứa nhỏ đi. Bà là bà ngoại của nó, bây giờ bà trở về làm vợ của nó, được chăng?"

Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình cho nên đầu thai lên dương thế làm con gái. Ðứa con gái này lớn lên rồi lấy đứa cháu đó. Thật là cải đầu hoán diện, đổi mặt đổi mày mà thôi, như thử mặc bộ y phục mới không ai nhận biết được cả. Chỉ có Ngài Chí Công biết được chuyện đó, nên nói: "Cổ quái! Cổ quái! Cháu lấy bà ngoại."

Ngài Chí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo nên nói rằng: "Con gái ăn thịt mẹ." Là vì mẹ đứa con gái này vốn làm đủ thứ ác nghiệp nặng nề nên chết rồi thì hóa kiếp làm heo; nay bị đồ tể giết, bị nấu làm món ăn ngon và bây giờ đứa con gái này ăn thịt mẹ của mình.

Khi Ngài thấy ở nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập cái trống bằng da lừa, Ngài mới nói rằng: "Con trai đập da bố." Nghĩa là bố của đứa nhỏ này vì tạo nghiệp báo cho nên mới đầu thai làm con lừa, chết rồi bị người ta lột da làm trống; bây giờ đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là miếng da làm thành trống, nên chỉ biết vui mừng thì đánh trống mà thôi.

Ngài Chí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy những kẻ ngồi đó toàn là trâu, bò, dê... hồi xưa bị người ta ăn thịt, bây giờ biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. Những loại thịt ở trong nồi đều là những bà con quyến thuộc của họ, nên Ngài Chí Công nói rằng: "Quý vị tới đây tiệc tùng hết sức vui vẻ, hân hoan để chúc mừng ông chủ nhà làm đám cưới cho con. Sự thật, ta thấy thật là khổ! Người nào cũng ở trong luân hồi hỗ tương vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau; đó là nỗi khổ khó nói cho hết được."

Sau khi Ngài Chí Công nói xong, có rất nhiều người hiểu, rồi phát tâm ăn chay, niệm Phật, tu hành.

Từ xưa đến nay nếu các vị không ăn thịt kẻ khác thì kẻ khác cũng không ăn thịt các vị. Có người nói: "Thầy nói thế nào đi nữa tôi cũng không tin." Nếu các vị không tin thì tôi cũng không có cách gì khác, cứ thí nghiệm thử xem sao!

http://www.dharmasite.net/anchay.htm

 

Saturday, October 30, 2010

Cõi Thơ: Luật Hay (Quỳnh An)

Luật Hay

Nếu còn khoảnh khắc nào trong đời sống

Cho em được nhìn anh

Một thoáng bên nhau rồi lại xa nhanh

Mưa bay bay một chiều xanh lá

Tóc em đã tàn phai hương mạ

Nụ cười buồn hiu hắt tiễn người đi...


- Chiến tranh là chuỗi dài biệt ly

Từng giọt lệ nóng trên tay vụng về

Anh lấy gì để giữ lấy ngày mai
?
Trời rất trong mà lòng anh như tối

Ôi em yêu, nhịp tim anh bối rối
Làm sao khi lương tâm nhuốm máu người

Những trẻ thơ, cụ già và thiếu nữ

Sẽ vì anh mà thịt nát xương rơi!

Những thanh niên gọi là thù vạn cổ

Hẳn trong đời
 họ cũng có người yêu
Biết mong chờ lúc xa vắng quạnh hiu
Biết ngây ngất những phút giờ say đắm.

Họ cũng như mình, biết quý trời xanh thẳm
Thích hát ca giữa hoa lá thiên nhiên

Họ có mẹ cha, anh em và láng giềng

Có ước mơ dù đời thường an phận.


Nếu ta sống để cho và không nhận

Thì còn gì tốt hơn mạng sống này

Y sĩ tranh đấu mong cứu người từng giây

Còn chiến trường, người giết người banh thây!


Nếu là vua, anh sẽ ra luật hay:

Bãi bỏ mọi vũ trang và quân đội

Không vũ khí lấy gì mà giết nhau?

Và binh sĩ sẽ là người bắc cầu

Ngang sông sâu cho các em vào lớp

Binh sĩ sẽ chung vai xây đường sá
Một viên đạn hóa thành ngàn viên đá

Dựng tổ ấm cho người không nhà và trẻ mồ côi

Binh sĩ rồi thăng hoa nhiều mảnh đời

Niềm hãnh diện khi được làm kẻ 
sĩ!

~ Quỳnh An

Friday, October 29, 2010

Quách Tĩnh, Hoàng Dung Ăn Chay (Hồi 18)

Quách Tĩnh, Hoàng Dung Ăn Chay (Hồi 18)

(Các kỳ trước)

Sau một đêm ca hát vui đùa để... lấy trớn chạy tiếp, cặp đôi Quách Tĩnh-Hoàng Dung ăn chay giã từ vợ chồng gia chủ họ Khưu. Hai vị này trao lại Thuần Chay bửu bối (TCBB) cho Hoàng Dung để sang Hoa Sinh Tân nhờ người tín cẩn sao chép lại.

Cảm mến phong độ ôn hòa, thành thật của Quách Tĩnh, Khưu trang chủ hứa sẽ tìm hiểu thêm về việc ăn chay. Thêm nữa, lúc sau này ông có triệu chứng bị thống phong. Lúc đọc TCBB, ông mới giật mình vì nhận ra quả tình các yếu tố như ăn nhiều thịt và nặng cân rơi đúng vào trường hợp của ông.

Từ bấy lâu nay ông giấu Khưu phu nhân, không muốn người yêu bé nhỏ Tiểu Sáo phải lo lắng nếu ông mang bệnh. Phần ông cũng không muốn phải chịu đau đớn nếu có thể ngừa được. Như người vừa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, ông tự nhủ sẽ từ từ bớt thịt xem rủi ro bệnh hoạn có thể nào giảm hay không.

Khưu trang chủ vốn thành đạt rồi, nên ông có lòng tự tin, không ái ngại người ta thị phi chê bai ông nghèo nếu ông ăn chay. Đối với một người có thực chất như ông, Khưu trang chủ biết rằng ông không cần phô trương bề ngoài và không cần phải chứng minh sự giàu sang của mình chi cả. Ông cũng không dại gì màu mè với người chung quanh để rồi mang hại vào thân. Cho thiên hạ biết mình giàu, mua được thịt bò, thịt bê, tôm cá đắt tiền, mà chung cuộc chỉ có mình "riêng một góc giường...bệnh" lãnh đủ, thì ông không dám... khờ đến thế. Dù sao, ông cũng là một doanh nhân từng trải, làm bí-zì-nẹt lâu ngày nên tính toán hơn thiệt rất nhanh.


Trước khi ra đi, Quách Tĩnh-Hoàng Dung ăn chay cũng nhắc lại lời khẩn cầu của Tiểu Yến xin được ăn chay như hai anh em Tiểu Oanh và Trung Thành Văn. Khưu trang chủ cho biết cần suy nghĩ lại vì ái nữ trong tuổi “teen,” cơ thể còn đang phát triển, sợ không đủ chất bổ và sẽ lùn tẹt như ông. Tuy nhiên ông cũng đồng ý sẽ không bắt con gái ông ăn thịt bò sống và tiết canh mỗi ngày nữa. Đại khái thì tình hình tương đối khả quan vì ông bắt đầu biết lắng nghe.

Bao giờ cũng vậy, lắng nghe là một nghệ thuật quan trọng, có thể giúp ta tiến bộ và thành công trên đời. Khưu Bình Phong biết điều đó rất rõ.


Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc, Quách Tĩnh-Hoàng Dung ăn chay mang Khuyển Ca trở về sum họp với Vương Tiểu Nhị và cảm tạ anh đã quan tâm cho phép KC đi theo hộ tống ngày hôm trước. Khuyển Ca dù đi chơi vui nhưng khi gặp lại Vương Tiểu Nhị thì mừng mừng rỡ rỡ, quấn quýt không rời, nhìn Vương Tiểu Nhị như muốn kể lại chuyến phiêu lưu hào hứng của mình. Quách Tĩnh-Hoàng Dung ăn chay hứa sẽ gặp lại tại Thiên Quán và diện kiến nữ chủ nhân Phùng Thiện Thiên Phương trong buổi hội thảo sê-mi-na với quần hùng thành Bôn-sa về “Thịt Thiệt Hại!”

Trước khi lên đường trực chỉ phương Đông, Quách Tĩnh-Hoàng Dung ghé vào quán chay Xuân Miên Viễn mua bánh bao chay, xá xíu chay, xíu mại chay, bánh giò chay, bánh tét chay, bò bía chay, bì cuốn chay, bánh bèo chay, bánh bột lọc chay, bánh mì chả lụa chay (cho Quách Tĩnh), bánh mì cá mòi chay (cho Hoàng Dung), thêm bánh tầm bì chay, đu đủ bò khô chay, bò lúc lắc chay, mì xào chow mein chay, bún xào chay, hủ tiếu mướp chay, phở áp chảo chay, và nhiều món chay rất hấp dẫn khác.... Hoàng Dung đang gọi món chè bắp cho mình và chè ba màu cho Quách Tĩnh thì Quách Tĩnh có điện thoại.

Quách Tĩnh: Dương Khang hả? Sao, em ngủ được không?
Dương Khang: Quách Tĩnh à.. (thở dài thườn thượt)
QT: Chuyện gì đó đệ? Từ từ rồi nói...
DK: Anh sắp lên đường chưa?
QT: Thì cũng sắp...
DK: (hát) “Có ai biết được, có mình tôi buồn..."
QT: Thì em biết, anh vừa biết, Trời biết, Đất biết – sao gọi là không ai biết? (khoái chí cười vì lâu lâu tự mình nghĩ ra được một câu bắt chước dí dỏm)
DK: Thì bởi.. Thành Bôn-sa này "đi dăm phút đã về chốn cũ..." Tĩnh cho em có giang về Mông Cổ đi!
QT: Đâu được, anh đi hướng khác. Với lại anh có việc cần, không được trễ nãi.
DK: Thì thôi, cho em có giang đến thành Chi-ca!
QT: Thành Chi-ca? Ừm.. cũng được, nhưng anh phải hỏi lại sếp nữa. Mà em quen ai bên đó?
DK: Hình như... người ta ở bên đó.
QT: Người ta nào? Ở đâu lại không có người ta?
DK: Người ta của em đó mà... Niệm Từ Từ...
QT: A, Mục cô nương đó hả? Ở thành Chi-ca à?
DK: Em nghe báo cáo bảo thế. Thấy cũng tội nghiệp...
QT: Thì cũng tại Khang! Chỗ tuyển phu, em đến chơi làm chi rồi bây giờ cho “người ta” nhớ...
DK: Ban đầu em đâu có nghĩ gì đâu! Ham vui mà! Đến lúc đấu võ thắng cổ rồi, phải làm chồng, thì em lại rét quá!
QT: Bởi vậy em phải vào trang Ẩm Thực Chay mà đọc tới đọc lui - Bài học ngàn vàng: "Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó."
DK: 11 chữ này em phải dán lên trán!
QT: Em dán lên trán em thì người khác đọc, chứ em có đọc được đâu!
DK: Ờ há.. Thì em xâm vô tay vậy!
QT: Thôi khỏi xâm, em ngồi im lặng diện bích 8 năm thì sẽ tự động nhớ!
DK: Không được, em ngồi một phút cũng không yên.
QT: Thì bởi... Tại không làm được cho nên mình mới phải tập! Mà thôi... Hoàng Dung nè, để anh hỏi. (QT che máy điện thoại, nói nhỏ nhỏ với Hoàng Dung. HD vẻ mặt đăm chiêu, lắc đầu ngoằy ngoặy, nhưng biết QT thương người nên cuối cùng cũng gật đầu đắt-co đo-cắt và nói nho nhỏ lại với QT, ra điều kiện.) Khang hả? Được rồi em. Tỷ tỷ nói d’accord, tức nhiên là đồng ý!
DK: Yahoo! Hoan hô! Tỷ tỷ dễ thương quá!
QT: Ừm.. thôi được rồi, em lo cho Mục Niệm Từ Từ cô nương của em đi. Ráng mà tốt với người ta. Vậy ra sân bay gặp anh há. Mình sẽ ghé thành Chi-ca.
DK: Tuyệt vời, tuyệt vời! (hát yêu đời) “Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng...”
QT: Nếu em và Mục cô nương muốn nhập bọn sang Hoa Sinh Tân cũng được. Không chừng anh sẽ nhờ hai em giúp bốn tay.
DK: Sẵn sàng, anh!
QT: Khang sửa soạn nhanh nhe. Đừng chải đầu lâu quá!
DK: Sao anh biết hay vậy?
QT: Thì đồng nhất thể mà! À, nói thật đó, nhanh nhe! Sau Chi-ca còn phải ghé thành No-la đón Thơm Thơm Chiêu Nho nữ hiệp, rồi lên thành Phi-la đón Tuyết Hỷ cô nương nữa đó! Anh cúp máy nhe, nói chuyện bằng “xeo” nhiều không tốt! (cúp máy)
HD: Quách Tĩnh à, điệu này chắc Klai Tể tướng “chờ em chờ đến bao giờ” quá!
QT: Không sao đâu em! Mình sẽ đi nhanh hơn máy bay thường!

Cả hai quảy thức ăn trong bị mang sau lưng. Trên đường thấy người homeless vô gia cư nằm co ro, mặt mày đen đủi, Quách Tĩnh dừng lại cho một gói phở chay còn nóng và một đòn bánh tét.

HD: (cỡi chiếc áo khoác sang trọng đắp lên người kẻ khốn cùng, trầm giọng nói) Chúc lành cho bác!

Bà lão: (rươm rướm nước mắt) God bless you! Thượng Đế ban phước lành cho anh chị!
QT, HD: God bless you too!

Khi đi chỉ được vài bước, cả hai ngoảnh lại nhìn thì bóng dáng bà lão ban nãy
bỗng dưng không còn nữa!

Kỳ tới: Thành Chi-ca trực chỉ!

Thursday, October 28, 2010

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Khoai tây tán thuần chay - Diệu Sương (Vegan mashed potato)


Vegan mashed potato, a special guest post by Diệu Sương of Ẩm Thực Chay (Vegetarian Cuisine). For the recipe in English, kindly write Info@VietnamAnChay.com

Hôm nay Việt Nam Ăn Chay rất hân hoan được đón chào khách đăng bài từ Ẩm Thực Chay. Đa số các bạn thân mến đến viếng Việt Nam Ăn Chay hẳn cũng rất quen thuộc với một trang mạng mang đến cho chúng ta nhiều thông tin và hình ảnh hữu ích về một lối sống ăn chay, hướng thiện do Diệu Sương ân cần phụ trách. 

Như lời người xưa nói, “ăn cơm có canh, tu hành có bạn,” được bạn quý nhắc nhở, chia sẻ những điều hay đẹp là một phước báu trên đời. Việt Nam Ăn Chay mong rằng cộng đồng ăn chay ngày càng phát triển thêm lên trong tình thương, sự hỗ trợ, xây dựng và phục vụ, để xứng đáng với sự hưởng ứng, thương yêu của mọi người.

Xin đa tạ trang Ẩm Thực Chay thân tặng món Khoai Tây Tán Thuần Chay cho mục Bếp Chay Thanh Nhẹ. Khoai tây tán có lẽ thích hợp với người già và em bé, cũng như người lớn, người nhỏ từ 1 đến 111 tuổi. Đặc biệt món này không có sữa bò, nghĩa là mình không phải lấy sữa của bò con, nghĩ thế cũng vui rồi. Còn bí quyết tán cho mịn là một điều rất hay, các bạn xem DS giải thích thì sẽ hiểu vì sao nên mịn màng, nhẹ nhàng (không chỉ cho khoai mà thôi!)

Và bây giờ mời bạn đọc...

Khoai tây tán thuần chay
Diệu Sương

Món này DS thấy mấy ông Mỹ thích lắm. Có nhiều người Mỹ thật kén ăn, ngoài thịt và khoai tây ra họ ít ăn gì khác. Việc ăn chay đối với mấy ông nầy là cả một vấn đề. Nhưng dạo này ở sở DS nhiều người Mỹ bắt đầu tập ăn cơm gạo lứt, tăng phần rau cải, giảm phần thịt cá. Có người còn tập ăn chay một tuần một ngày.

DS có anh bạn làm chung sở hay làm khoai tán cho gia đình. Làm bằng khoai tây đỏ, gọt vỏ trước, đem đi luộc rồi tán ra cho nhuyễn. Hôm bữa DS hiếu kỳ hỏi công thức; cũng kiểu chẳng có cân lượng gì hết, cứ là tán tán, cho bơ, muối, tiêu vô, xong trộn với sữa cho thấy ướt ướt là được. Nhưng mà phải tán cho mịn, chứ không thôi, anh ấy nói, ăn coi chừng mắc cổ.
 
DS có cái potato ricer (khuôn ép khoai tây) rồi, việc tán khoai không còn là vấn đề nữa. Để chuyển công thức thành thuần chay, mình cứ việc thay bơ bằng dầu ô-liu, sữa tươi bằng sữa đậu nành là xong ngay.

Món này đòi hỏi khoai mịn, nhẹ, béo như kem (DS làm chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng mà cũng được). Người Mỹ ít ăn cơm, họ ăn khoai giống như mình ăn cơm vậy.
 • 2 củ khoai tây đỏ, gọt vỏ, cắt làm tư (cho mau chín), luộc chín
 • 1/4 muỗng cà-phê muối
 • 2 muỗng cà-phê dầu ô-liu
 • 1/8 cup sữa đậu nành (hay ít nhiều tùy ý)
 • Tí tiêu
Tán khoai cho mịn, trộn tất cả phần còn lại, đánh cho đều, mịn, và nhẹ.

Chúc các bạn làm được nhiều món chay ngon để chúng ta cùng nhau ăn chay.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Wednesday, October 27, 2010

Sức Khỏe Của Bạn: 10 ngày giảm cân

Ngày nay do thói quen ẩm thực nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, nhiều muối, nhiều thịt, ít rau cải trái cây và lối sống tương đối ít vận động, người thành phố thường có khuynh hướng lên cân, nhất là khi – nói theo nữ sĩ Hồ Xuân Hương – “cái già xồng xộc nó thì theo sau.”

Cái già thì chắc chắn sẽ đến, mà cái chết thì cũng “trăm phần trăm anh/em ơi,” cho nên rốt cuộc tất cả đều "giã từ học đường, hai bàn tay trắng." Nhưng nhờ cái vô thường nên mình cần rốt ráo mà thanh tao (chứ không phải..  xồng xộc) trở về với cái bình thường và hằng thường, bạn nhỉ?


Hôm qua được biết một trong những yếu tố có thể gây bệnh thống phong (gout) là béo phì, và Hồng Hương Jr. cũng có bạn đang cần giảm cân, thì hôm nay HH tình cờ đọc được bài này trên trang Bếp Gia Đình. HH thấy hay hay nên xin chia sẻ.

HH nghĩ điều căn bản không ngoài các nguyên tắc: cố gắng vận động thêm, nhất là những ai thường ngồi một chỗ (dù là sử dụng vi tính hay xem TV); ăn uống bớt chất béo – ăn thuần chay là một lối dinh dưỡng hội đủ điều kiện này vì không có thành phần động vật; Ahimsa (giữ gìn sức khỏe để không làm hại chính mình); biết quý trọng thân thể Trời ban như một công cụ tốt để thăng hoa linh hồn.


Dĩ nhiên cơ thể mỗi người mỗi khác, tùy tình trạng mà chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của mình theo cách tốt nhất, với sự sáng suốt và tình thương. Có công thì sẽ thành. HH chúc các bạn thành công!

10 ngày giảm cân

Bạn cho rằng khoảng thời gian quá ngắn không thể làm nên điều kỳ diệu. Nhưng theo chuyên gia thể hình người Mỹ Ashley Borden, 10 ngày đủ để ta hình thành thói quen ăn uống, luyện tập tốt, phát triển một thân hình đẹp hơn cả ước mơ.


Ngày 1 - Uống nhiều nước

Để gột rửa các loại thịt xông khói, thịt muối trong dạ dày và trả lại cho khuôn mặt vẻ thanh thoát.

Uống ít nhất 6 - 8 ly nước/ngày. Nước không chỉ lọc rửa natri thừa mà còn giúp bộ máy cơ thể hoạt động trơn tru hơn, đem lại cho bạn cảm giác no bụng.

Ngày 2 - Cách 3 giờ ăn 1 lần

Có nghĩa là bạn ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ/ngày. Bí quyết nằm ở chỗ mỗi bữa ăn một lượng protein nhỏ, hai lượng rau và 1 lượng carbon (bánh mì, mì sợi… ).

Không bao giờ ăn quá mức cần thiết, cũng không để mình bị đói.

Ngày 3 - Tập thể dục

Hôm nay hãy ra ngoài luyện các bài tập tim mạch (chạy, nhảy dây, lên xuống cầu thang v.v.).

Bài tập kéo dài từ 10 - 60 phút. Có thể chia làm 3 đợt, mỗi đợt 20 phút nếu bạn cần thời gian nghỉ giữ sức. Sau đó, trong 7 ngày tiếp theo, bất kể giá nào bạn cũng phải tập thể dục.

Ngày 4 - Tập giãn gân cốt

Mỗi sáng thức giấc hãy dành 3 - 5 phút để tập các bài giãn cơ, gân chân, tay, đùi, vai, lưng v.v. thật nhẹ nhàng.

Kết thúc ngày, bạn cũng nên “ôn” lại bài tập (đặc biệt cần cho người ngồi bàn giấy suốt cả ngày).


Ngày 5 - Xem lại khẩu phần ăn

Bạn đã ăn uống tốt trong 5 ngày qua, giờ đến lúc nhìn lại và ước tính ăn bao nhiêu thì vừa đủ và phù hợp.

Nhìn lại kế hoạch ăn uống ngày 2, nếu tại một điểm nào đó bạn vẫn có cảm giác đói thì rất có thể, chưa chọn đúng thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn để giúp no lâu cũng là một nguyên nhân.

Ngày 6 - Tập trung rèn luyện sức khoẻ

Nếu các bài tập tim mạch có tác dụng giảm béo tốt, bài rèn thể lực sẽ tăng tốc những nỗ lực của bạn. Hãy tham khảo bài tập tạo cơ, làm săn chắc tay, đùi, bụng, có thể đốt nhiều calorie và chất béo.

Ngày 7 - Kiểm tra hình thể

Ít nhất ngày 2 lần, đừng quên đứng dậy, sau đó ngồi xuống thật thẳng, ngắm nhìn mình vài phút trong gương.

Ưỡn vai ra sau, nâng ngực, hạ lưng trên, hóp bụng, cố gắng duy trì "tư thế đẹp” trong khi vẫn hít thở bình thường.

Ngày 8 - Làn gió mới

Thay vì tập giãn cơ như mọi ngày, hôm nay bạn hãy đến lớp yoga hoặc tham gia vũ điệu latin salsa hay bất kỳ điệu nhảy nào có ích cho tim mạch.

Nếu bạn vẫn muốn dính với bài tập thường ngày, ít ra cũng nên thay đổi “lộ trình” và mức độ tập luyện.

Ngày 9 - Thử món ăn mới

Không cần phải là món quá cầu kỳ, chỉ cần đổi khẩu vị. Bạn cần học cách ăn những món mình ưa thích, nếu không chế độ ăn của bạn không bao giờ lành mạnh được.

Cũng nên cách điệu đôi chút trong công thức nấu ăn, để không cảm thấy nhàm chán và tránh những cuộc chè chén say sưa.

Ngày 10 - Dành riêng cho bạn

Cuộc sống cũng có lúc nghỉ ngơi, cho dù là bạn ngâm mình trong bồn tắm, massage, hay chỉ là nằm vắt chân lên ghế, nhắm mắt, nghe bản nhạc yêu thích, để tâm trí nghỉ ngơi trong 10 phút.

Mọi người đều muốn đẩy cơ thể đến giới hạn luyện tập giảm cân nhưng lại không dành chút thời gian chăm sóc cho nó.

Nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ có được hình thể tốt nhất nếu không tạo cơ hội cho cơ thể hồi sức sau thời gian “gò ép” căng thẳng.

http://www.bepgiadinh.com/lam-dep/lam-dep/tac-dung-cua-chanh-va-lieu-phap-giam-can-tu-chanh

Tuesday, October 26, 2010

Sức Khỏe Của Bạn: Nhiều rượu thịt = Nguyên nhân bệnh thống phong

Kiến thức mới về bệnh thống phong
Bác sĩ Huỳnh Bá Lĩnh
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM

Thống phong là một bệnh đã được con người biết đến từ rất lâu. Trong các xác ướp Ai Cập cách 5000 năm trước Công nguyên đã có sự hiện diện của sỏi urát, một bằng chứng của bệnh thống phong. Thòi xưa, các thầy thuốc như Hippocrates, Seneca, Galen đã mô tả về căn bệnh này. Nó còn được gọi là căn bệnh của ông hoàng bởi vì giới quý tộc hay mắc bệnh này. Nguyên nhân là tầng lớp này có chế độ ăn nhiều rượu thịt trong đó có rất nhiều purin là nguyên liệu tạo ra acid uric.

Thống kê ở Mỹ cho thấy có 11,5 triệu người mắc bệnh. Trong đó có 5% bị đau khớp. Nam giới có tỷ lệ cao gấp 7 lần so với phụ nữ. Độ tuổi mắc bệnh khoảng từ 30 – 40.

Những yếu tố thuận lợi gây bệnh là béo phì, nghiện rượu, bệnh thận, cao huyết áp, chế độ ăn nhiều thịt kéo dài, dùng thuốc lợi tiểu Thiazin lâu ngày… Gần đây người ta còn ghi nhận bệnh này có tính cách gia đình. Ngoài ra, có một số bệnh thường đi kèm với bệnh thống phong như đa u tủy, thiếu máu huyết tán, loạn sản tủy…

Bệnh được chia làm 4 giai đoạn:

- Tăng acid uric trong máu nhưng không có biểu hiện lâm sàng. Vì thế thường bị bỏ quên hoặc chỉ tình cờ phát hiện qua xét nghiệm máu trong khám sức khỏe tổng quát.

- Cơn đau thống phong cấp tính: đây là một cơn đau khớp dữ dội, khớp đau, sưng, đỏ. Nếu không điều trị gì thì nó cũng sẽ giảm bớt ở ngày hôm sau và biến mất sau đó. Do đó, người bệnh thường quên lãng cho đến khi tái phát cơn đau lần thứ hai.

- Bệnh tái hồi chuyển sang dạng mãn tính.

- Hình thành các khối u thống phong: người ta xem đây là giai đoạn cuối. Khi đó người bệnh còn có các biểu hiện của các biến chứng như sỏi thận, suy thận, hư khớp, biến dạng xương, đau nhức các gân cơ cùng với các vết loét khó chữa quanh các khối u thống phong. Cá biệt có thể liệt hạ chi do ảnh hưởng lên tủy sống ngoài màng cứng hay đứt các gân cơ bị đọng muối urat, chèn ép thần kinh gây hội chứng ống cổ tay…

Chấn thương là một trong những yếu tố gây phát bệnh. Người ta thấy rằng khi khớp bị sang chấn sẽ phóng thích các tinh thể muối urát đã có sẵn quanh khớp vào trong khớp kích thích hiện tượng viêm mạnh mẽ hơn. Hậu quả người bệnh sẽ đau nhức dữ dội vì cơn đau thống phong cộng với chấn thương vừa xảy ra. Tuy vậy mọi người đều nghĩ cơn đau đó là co bong gân mà bỏ quên căn bệnh thống phong.

Một số tài liệu cho thấy sau cơn đau đầu tiên, có 62% sẽ tái phát trong vòng 1 năm, 7% hoàn toàn không đau trở lại, số còn lại sẽ tái phát từ 2 – 10 năm. Có khoảng 10% tiến triển đến giai đoạn u thống phong.

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thống phong (theo Wallaace và được bổ sung bởi Star).

1. Đã có ít nhất một cơn đau thống phong cấp tính.
2. Tình trạng viêm khớp phát triển dữ dội trong một ngày.
3. Đau ở một khớp.
4. Vùng da quanh khớp bị đỏ.
5. Sưng hay đau khớp bàn đốt ngón chân cái một bên.
6. Có những khối u thống phong.
7. Tăng acid uric trong máu.
8. Thay đổi khớp trên phim X quang cùng với sưng khớp không có đối xứng.
9. Thay đổi khớp trên phim X quang cùng với hình ảnh các nang dưới vỏ xương mà không có sự xâm lấn phá hủy.
10. Đau khớp cổ chân một bên.
11. Đau khớp bẩn đốt ngón chân cái.
12. Cấy dịch khớp không có vi trùng trong suốt cơn đau cấp tính.

Chỉ cần 6/12 tiêu chuẩn trên là có thể chẩn đoán bệnh thống phong.

Điều trị bệnh thống phong cho đến nay vẫn chưa có sự thay đổi.

- Cơn đau cấp tính: sử dụng thuốc kết hợp với các biện pháp nghỉ ngơi cho khớp đau. Các loại thuốc lá Colchicine (Colchimax), kháng viêm không Steroldnhu Indomethacin (Indocin), Corticotrophin (ACTH), Corticosteroid (chích khớp hoặc uống).

- Dạng mãn tính:
+ Ngăn ngừa cơn đau bằng cách duy trì nồng độ acid uric trong máu thấp hơn 6mg/ .Những khối u sẽ giảm đi nếu duy trì nồng độ dưới 5mg/
+ Chế độ ăn nghèo purin. Sử dụng thuốc men cẩn thận vì một số thuốc có thể gây hại cho người bệnh thống phong. Việc giảm cân đột ngột có thể gây ra cơn đau.
+ Người bệnh cần phải ý thức căn bệnh này sẽ được điều trị suốt đời để duy trì nồng độ acid uric trong giới hạn bình thường nhằm ngăn ngừa các cơn đau và các biến chứng trên khớp, xương, thận.
+ Các loại thuốc như Allopurinol (Zyloric), Probeneci.

- U thống phong:
+ Thuốc có thể giảm và ngăn ngừa các khối u thống phong.
+ Các khối u có thể bị vỡ ra da xì ra một chất bột như phấn trắng. Nó dễ bị nhiễm trùng thứ phát. Những vết loét này rất khó điều trị và lâu lành.
+ Những lý do cần phải phẫu thuật khối u:
 • Khối u gây khó mang giày dép.
 • Khối u nằm trên vùng chịu lực của bàn chân.
 • Đe dọa hoại tử da và vỡ khối u.
 • Biến dạng các ngón chân.
 • Hư khớp gây đau.
 • Chèn ép thần kinh, mạch máu, gân cơ.
 • Đe dọa đứt gân.


Monday, October 25, 2010

Giúp Nhau Khi Cần: Những ngôi trường 'độc'

Đầu tuần, đáng lẽ nên nói gì vui vui, nhưng chuyện này có lẽ không nói không được và nên nói sớm. Hiện tượng xả rác!

Không những rác ở trường, mà trường còn có quán nhậu và đua chó? Kính thưa bạn, trên đời có nhiều thú tiêu khiển tao nhã hơn là bóc lột loài vật yếu thế hơn ta. Nếu mình là con vật đó, bị bắt như thế, mấy ai mà thích chạy bở hơi tai để làm trò vui?

Còn quán nhậu ở gần trường? Mẫu thân thầy Mạnh Tử phải dọn nhà ba lần, cuối cùng đến gần trường học, để rồi nhân loại có thêm được một bậc thánh hiền; còn ngày nay mẫu thân của thầy Mạnh Tử tương lai dọn đến gần trường học cũng phải.. bó tay. Trường học là đống rác, quán nhậu và sân đua, thì không biết sẽ đào tạo ra những công dân như thế nào trong xã hội.

Hôm qua có bài về Ahimsa, không làm hại và phát triển tinh thần phục vụ. Các anh chị nào ở gần trường hoặc đang đi du lịch gần gần đó, có thể nào xin phép giới hữu trách để giúp dọn dẹp, nhất là các anh chị Ahimsa, ăn chay, sống xanh, làm đẹp thành phố tôi yêu? Cám ơn các anh chị giúp nhau khi cần.

Cám ơn hình ảnh và phóng sự của Trần Nam Hà cùng báo Đất Việt.

Rác trước cổng trường tiểu học và THCS Tân Định
(Ảnh chụp lúc 16h, ngày 22/10/2010, Trần Nam Hà/Đất Việt)

Những ngôi trường 'độc'
Đăng ngày 22 tháng 10, 2010

Ở Việt Nam đang có những ngôi trường hết sức độc đáo bởi ngoài chức năng dạy học còn bị biến làm nơi xả rác, quán nhậu hay… sân đua chó.

Nơi tập kết rác!

Năm 2009, Trường tiểu học và THCS [trung học cơ sở] Tân Định (P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Nhưng hiện nay, cổng trường đã bị biến thành nơi tập kết rác. Dù ban ngày được dọn đi, nhưng mùi rác và nước rác vẫn nồng nặc. Nhiều học sinh phải bịt mũi để nghe giảng. Nhà trường và phụ huynh học sinh rất bức xúc đã phản ảnh đến lãnh đạo phường và công ty môi trường, nhưng sự việc vẫn không thay đổi. Giáo viên và học sinh phải dạy và học chung với rác đến bao giờ?

Quán nhậu!

Năm 2005, UBND [Ủy ban Nhân dân] tỉnh Phú Yên giao cho Trường mầm non tư thục Bông Sen xã Hòa An, huyện Phú Hòa 10.000 m2 đất để xây trường. Mục tiêu đến năm 2015 trường sẽ có đủ phòng học và cơ sở vật chất khác cho 4.200 em theo học. Tuy nhiên hiện nay trường mới có hơn 100 em theo học. Có lẽ với phương châm “tấc đất, tấc vàng” nên nhà trường đã tự ý lấy một phần diện tích trong khuôn viên làm nơi kinh doanh buôn bán, mở quán nhậu. Quán có 5 kios mỗi kios có diện tích từ 8 - 10m2, hoạt động từ 16h đến đêm.

Sân đua chó!

Trường thực nghiệm và trường THPT [trung học phổ thông] Liễu Giai, Hà Nội tọa lạc chung trên một khuôn viên rộng 20.000 m2 bên cạnh đường Liễu Giai. Nơi đây đã xây dựng thành môi trường sư phạm có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất về phòng học, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, hai sân quần vợt và cây xanh tươi mát.


Trước đây, tất cả chỉ để phục vụ học sinh, đến kỳ thi ĐH [đại học], CĐ cũng không cho thuê địa điểm, thế nhưng vào ngày 25/9, khi học sinh đang tập thể dục thì hàng trăm con chó berger, chó cảnh cùng mấy chục xe chở chó, chở người kéo vào sân trường chiếm địa điểm. Tiết tập thể dục phải bỏ dở. Hàng trăm con chó thi nhau sủa oang oang. Các học sinh khác đang giờ học văn hóa thấy cảnh lạ diễn ra dưới sân trường và sự náo loạn của các loại âm thanh nên bỏ phòng học đi xem ngày hội đua chó.

Sunday, October 24, 2010

Nếp Sống Ăn Chay: Bất hại


Hội Thuần Chay Hoa Kỳ (American Vegan Society) được sáng lập từ năm 1960. Châm ngôn của Hội Thuần Chay Hoa Kỳ: Ahimsa soi sáng con đường.

Hội Thuần Chay Hoa Kỳ giải thích chữ Ahimsa.

Ahimsa là tiếng Phạn, có nghĩa là không giết và không làm hại. Đây không phải là một điều thụ động, mà là một phương pháp tích cực để giải quyết những tình thế khó xử và để chọn lựa những quyết định hàng ngày. Tây phương còn gọi là Tích cực Bất hại. 

Sáu cột trụ của triết lý này trong đời sống hiện đại bao gồm: 

A -  Ăn và dùng những gì không đến từ thú vật
H - Hàng tôn kính mọi sự sống và không làm hại
I -  In vào tâm trí sự thành thật trong thân, khẩu, ý 
M - Mỗi giây phút làm chủ chính mình  
S - Sáng ngời trong việc phục vụ nhân loại, thiên nhiên, và tạo hóa 
A - An tâm phát huy sự cảm thông và Chân Lý 

Vậy Ahimsa là một lối sống bất sát sinh, bất hại, bao gồm dinh dưỡng thuần chay.

Khi mới bắt đầu ăn chay, việc gia nhập một hội đoàn ăn chay hoặc có người thân quen ăn chay có thể giúp bạn kiên trì hơn với quyết định ăn chay.

Ngoài ra, tham khảo các sách báo, trang mạng ăn chay sẽ giúp cho bạn nhiều ý kiến, cũng như có thể giúp giải đáp các câu hỏi của bạn về lối sống thuần chay.

Sống với triết lý Ahimsa - bất hại - là sống những giá trị đạo đức và tâm linh căn bản:

1. Ăn chay;
2. Thành thật trong tư tưởng, lời nói, hành động;
3. Tự chủ;
4. Phục vụ;
5. Ủng hộ sự hòa thuận và sự thật.

Quốc gia nào có đa số công dân như thế hẳn sẽ là một quốc gia phồn thịnh, giàu có, về cả mặt vật chất lẫn mặt tinh thần.
 • Ăn chay tiết kiệm được nhiều tài nguyên đất nước, bớt nghèo, xóa đói.
 • Người dân thành thật thì xã hội không trộm cướp, bớt lường gạt, vật mất được hoàn trả, nhà cửa không cần khóa như thời Nghiêu Thuấn.
 • Tự chủ, kiểm soát được bản thân thì tránh được nhiều bất hòa (có khi còn nghiêm trọng đến độ xảy ra án mạng, nhất là những lúc rượu vào, lời ra).
 • Phục vụ tha nhân và môi trường chung quanh thì tất cả đều được chăm sóc, mọi người cùng nhau tiến bộ, nước nhà hưng thịnh.
 • Tôn trọng sự cảm thông và sự thật là giảm thiểu ngộ nhận, hiểu lầm - đó là cảnh giới của hòa bình mà phần đông người dân đều ao ước.
Nếu mỗi cá nhân đều cố gắng và mỗi nhà lãnh đạo đều có lý tưởng cao thượng, một thời đại thái bình cho trăm họ không phải là chuyện hoang đường.

Ngày xưa Hưng Đạo Vương từng nói: "Vua tôi đồng lòng, anh em đoàn kết, cả nước góp sức, nên bọn giặc phải chịu bị bắt."

Ngày nay, "bọn giặc" là sự nghèo đói, là bạo động, là biến đổi khí hậu, là môi sinh ô nhiễm đến nỗi có ngày nhân loại không còn chỗ dung thân.

Noi gương người xưa, trong trận chiến này, ta cần "đồng lòng," "đoàn kết," "góp sức," và một yếu tố quan trọng: Ahimsa.

Nơi nào có tình thương, có Ahimsa, không có sự sát sinh, không có sự làm hại, nơi đó sẽ có những điều kỳ diệu.
 

Saturday, October 23, 2010

Sức Khỏe Của Bạn: Ngăn nắp, ánh sáng và sảng khoái


Đối với các bạn bận rộn, ngày cuối tuần thường là thời gian đặc biệt để được thư giãn. Con người ta cần có một khoảng không gian để thoải mái. Theo lời cô Jane Williams, điều phối viên dịch vụ tâm thần cho ServiceNet ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, “ảnh hưởng của không gian đối với tâm trạng rất quan trọng.” Khi nơi cư ngụ cho chúng ta một cảm giác “an toàn, an ninh, thư giãn,” điều này sẽ hỗ trợ cho một trạng thái tinh thần lành mạnh hơn.

Một yếu tố làm cho người ta dễ buồn bã, trầm cảm là sự bày bừa. Khi không gian ngăn nắp, có trật tự, chúng ta đỡ căng thẳng, đỡ rối rắm hơn, và do đó, thoải mái hơn.


Cô Williams cũng chia sẻ: “Ánh sáng quang phổ toàn phần rất quan trọng. Người ta dùng đó để chữa cho những người bị trầm cảm theo mùa.” Thật vậy, ánh sáng ảnh hưởng con người rất nhiều. Ánh sáng giúp cho kích thích tố và hóa chất trong cơ thể chúng ta hoạt động. Sinh tố D cũng được tạo ra khi chúng ta ở dưới ánh nắng mặt trời. Trong nhà có ánh nắng có thể giúp tinh thần chúng ta sảng khoái hơn. Nếu khí hậu tương đối ấm như ở Việt Nam, bạn có thể chọn loại màn mỏng nhìn trong suốt thay vì màn dày. Nếu không có cửa sổ, gắn thêm gương cũng tạo cảm giác có ánh sáng và không gian, nhất là khi đặt gương đối diện nhau.

Để tâm trạng được vui vẻ hơn, bạn cũng có thể để chung quanh mình những vật gì cho bạn cảm giác hạnh phúc: một tấm hình của người mà bạn thương quý; một bức tranh sáng sủa, thăng hoa; một cây nến nhỏ có mùi thơm thoang thoảng v.v. Khứu giác là một giác quan có tiềm năng lớn để mang lại cho chúng ta những cảm giác tích cực và thư giãn, nên không khí thơm tho là quan trọng.

Lớn không hẳn là hay. Nhiều gian nhà lớn quá, chăm sóc cũng rất... chăm và mất thời giờ. Nhà trung bình, "vừa đủ xài," tiết kiệm được năng lượng, cũng như giảm thời gian để dọn dẹp và sửa chữa. Cô Williams đề nghị bạn tự hỏi điều gì trong nhà khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và điều gì giúp cho bạn có cảm giác thoải mái, rồi giải quyết từ đó.

Chúc bạn có một khoảng không gian ngăn nắp, một thời gian thư thả, và nếu có dịp, nhớ dành những giây phút yên lặng cho riêng mình trong ngày và lắng nghe vạn vật quanh mình, lắng nghe trí tuệ và tình thương của chính mình. Hãy ăn chay, nếu có thể! Đó cũng là một cách để làm sạch căn nhà bên trong.

Tham khảo: http://www.care2.com/greenliving/is-your-house-making-you-depressed.html
 

Môi Trường Quanh Ta: Mưa, hạn hán, và Việt Nam (Hồng Hương)

Vietnam is among nations most severely damaged if global climate change can't be curbed.

Mưa, hạn hán, và Việt Nam
Hồng Hương

Hôm nay thành phố nơi mình đang cư ngụ, mưa bỗng dưng nhiều hơn, không còn là những cơn mưa nhẹ hạt lãng đãng bay bay nữa. Mưa nhiều hơn, nhưng vẫn chưa là mưa to, nên hãy còn đủ lãng mạn như những bản tình ca về mưa trong âm nhạc Việt Nam. Tâm hồn Việt Nam – một phần có lẽ là do khí hậu chăng? – nói chung nồng ấm, thiết tha, sống với con tim nhiều hơn là đầu óc, sống với hôm nay hơn là lo nhiều cho ngày mai: một trạng thái thiền định thiên phú, nếu ta biết đi về đúng hướng và nhận ra chân giá trị của cuộc đời.

Từ bao ngàn năm, vượt trên những nhọc nhằn và thử thách trong lịch sử, Việt Nam vẫn gìn giữ được một gia sản tâm linh phong phú, không băng hoại với thời gian. Chúng ta mang tâm linh trong dòng máu mình, trong lòng mình, và dù trong hoàn cảnh nào, nơi đâu, chúng ta muôn đời vẫn là người Việt Nam giàu có về tâm linh.

Mưa tưới thơm ruộng đồng, mưa thắm tươi cành lá. Nhưng cũng có những nơi tội nghiệp, dấu hiệu của hạn hán rất rõ ràng – đúng ra không còn là dấu hiệu nữa, mà là thực tại. Dấu hiệu có chăng là dấu hiệu của biến đổi khí hậu, của hâm nóng toàn cầu, của một Địa Cầu sắp bị tàn phá ở mức độ rộng lớn nếu không muốn nói là toàn diện.

Maria Colenso viết trên trang Curiosity của Discovery.com như sau:

“Trong khi một vài nơi trên thế giới đang ngày càng bị bão tố và mực nước dâng cao, một số nơi lại đau khổ vì hạn hán. Giống như khí hậu đang cảnh cáo chúng ta, các chuyên gia tiên đoán rằng tình trạng hạn hán có thể gia tăng ít nhất 66%. Khi hạn hán gia tăng, điều này sẽ nhanh chóng đưa đến tình trạng nước bị khan hiếm và nông nghiệp cũng giảm sút về chất lượng, khiến việc sản xuất và nguồn lương thực toàn cầu bị đe dọa, và người dân trên thế giới có nguy cơ chết đói. 

Hiện nay, Ấn Độ, Pakistan, và vùng hạ Saraha ở Phi châu đã và đang bị hạn hán. Các chuyên gia tiên đoán rằng lượng mưa sẽ tiếp tục giảm trong những thập niên tới. Những ước tính vẽ lên một bức tranh tiêu điều. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu cho biết đến năm 2020, từ 70 đến 250 triệu người Phi châu có thể sẽ thiếu nước, và lượng sản xuất nông nghiệp của lục địa này sẽ giảm 50%.”


Phi Châu sẽ như thế nếu biến đổi khí hậu gia tăng. Còn Việt Nam? Việt Nam, chẳng may, cũng không thoát khỏi nguy cơ. Không những vậy, mà còn là một trong những nước bị tác động nặng nề hơn. Theo tin Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 22 tháng 10, 2010:

“Nhật báo Thế giới (Le Monde) của Pháp dẫn báo cáo đánh giá về ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu ở các khu vực và quốc gia, cho rằng trong số những nước phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất trong 30 năm tới, đứng đầu là các nước vùng Nam Á.

Theo báo cáo của cơ quan phân tích rủi ro Maplecroft của Anh, các nước Bangladesh, Ấn Độ, Madagasca và Nepal xếp đầu tiên trong danh sách những quốc gia bị tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Tiếp đến là một số quốc gia Đông Phi và Đông Nam Á: Mozambique, Philippines, Zimbabwe, Myanmar, Ethiopia, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, và Malauy.

Khi phân tích để xếp hạng, Maplecroft đã đánh giá về những hiện tượng tự nhiên mà các quốc gia phải đối phó như lũ lụt, đất lở, hạn hán, mực nước biển dâng cao gắn liền với vấn đề khí hậu nóng lên. Đây là lần đầu tiên giới nghiên cứu xem xét hiện tượng biến đổi khí hậu ở phạm vi rộng, tính đến những yếu tố như dân số, tình trạng nông nghiệp, hệ thống y tế, hạ tầng cơ sở và năng lực của các định chế tại các nước, cũng như các vấn đề kinh tế, xã hội.”


Mong chúng ta tỉnh thức và nhận diện vấn đề nhân loại đang đối mặt. Phủ nhận sự thật là một điều đưa ta xa rời chân lý – và trong trường hợp này, sẽ đưa đến diệt vong sớm hơn là ta nghĩ.

Giải pháp đơn giản cho biến đổi khí hậu và khan hiếm thực phẩm đã được nhiều chuyên gia đề nghị rồi. Bạn có muốn biết không?

Hình như tiếng mưa rơi từ chốn này đang nói với nhân loại ở khắp phương trời đó: - Hãy ăn chay.

http://www.vietnamanchay.com/2010/10/moi-truong-quanh-ta-mua-han-han-va-viet.html

Friday, October 22, 2010

Nếp Sống Ăn Chay: Hành động thuần chay


Hành Động Thuần Chay

 • Cho người đói ăn.
 • Giúp đồng bào thiểu số.
 • Bênh vực người lao động.
 • Tử tế với loài vật.
 • Ngưng xí nghiệp chăn nuôi.
 • Cứu được 100 thú vật hàng năm.
 • Ngưng phá rừng chăn thả nông súc.
 • Bảo tồn 1 mẫu đất.
 • Ngừng chăn thả nông súc trên đất công.
 • Yêu cầu cơ quan bảo vệ loài hoang dã ngừng giết thú hoang.
 • Ngưng chiến tranh giành giựt tài nguyên.
 • Chấm dứt sự khống trị của thương mại.
 • Sống theo lương tâm.
 • Cứu đại dương của chúng ta.
 • Ngăn chận ô nhiễm nước số 1.
 • Ủng hộ một Địa Cầu bền vững.
 • Nghĩ ngoài cái tôi.
 • Sống từ ái.
 • Chấm dứt bạo lực. 

  Thursday, October 21, 2010

  Bạn Thú Mến Yêu: Bướm vua biết phòng bệnh


  Bạn có biết, thế giới loài vật có nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta ít được nghe nhắc đến. Chẳng hạn, loài bướm vua (còn được gọi là vương điệp) rất thông minh. Bướm biết cách dùng cây cỏ để phòng bệnh và chữa bệnh cho con, ngay cả trước khi con ra đời. Một nghiên cứu mới đây đã khám phá ra điều đó.

  Sâu bướm được cho ăn nhiều loại cỏ sữa (milkweed), trong đó có nhóm hóa chất cardenolide. Chất này đối với sâu bướm không sao, nhưng lại độc với kẻ muốn tấn công.

  Nhà sinh vật học tiến hóa Jaap de Roode, đại học Emory từ Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ nói: "Mình nhìn những con vật mà mình nghĩ rằng rất đơn giản, nhưng họ lại có thể làm một việc tuyệt vời. Họ xem thiên nhiên như một tủ thuốc. Những giống loài khác thường học hỏi điều này từ cha mẹ, nhưng bướm vua không cần phải học cách tự chữa bệnh, họ tự nhiên làm được."

  Trời sinh loài vật có bản năng thích sinh tồn, cho nên loài bướm vua cũng được ban cho sự thông minh để biết tự chăm sóc và bảo vệ.

  Lần tới khi nhìn thấy bướm, các bạn nhỏ nên nhớ là bướm rất khôn và hãy để cho bướm được tự do, đừng bắt bướm mà... ép vào sách; nếu bướm chỉ còn là một cái xác khô không hồn thì tội cho bướm và cho chính mình lắm nhé.

  Tham khảo: http://www.livescience.com/animals/monarch-butterfly-medication-101018.html
   

  Sinh Hoạt Từ Ái: Vegan MoFo IV – Tháng Thuần Chay 2010


  Ngày 1 tháng 11 hàng năm là Ngày Thuần Chay Thế Giới. Tháng 11 cũng là Vegan MoFo (Vegan Month of Food) – Tháng Thuần Chay. Hiện nay có trên 300 trang blog thuần chay trên quốc tế - từ Áo, Ba Lan, Đại Hàn, Hòa Lan, đến Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tân Gia Ba v.v. -  tham gia.

  Mục đích của chương trình này là viết về lối sống thuần chay trong suốt tháng 11. Bất cứ gì liên hệ đến thuần chay cũng được, chẳng hạn: Bạn có bí quyết gì để ép đậu hủ? Kỷ niệm về món thuần chay lần đầu bạn được ăn trong đời? Vì sao bạn thuần chay? Nhà hàng thuần chay nào mà bạn yêu thích nhất? Ở Timbuktu, Phi châu người thuần chay ăn gì? v.v. và v.v.

  Về thể lệ, chúng ta tự do viết về chủ đề thuần chay mỗi ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (cuối tuần càng tốt), hay khoảng 20 lần trong tháng. Chỉ có vậy thôi.

  Có lẽ phần đông chúng ta ai cũng mong được sống trong an bình, hạnh phúc. Nếu mọi người đồng tâm đoàn kết, chúng ta sẽ dâng lên vũ trụ một thông điệp hòa bình qua năng lực, tình thương, sự suy nghĩ và ước muốn tốt đẹp của chúng ta. Và nhờ thế, hy vọng con dân thế giới sẽ cảm nhận được từ trường tiến hóa của tâm thức, rằng ăn chay là một lựa chọn tốt hơn cho loài người (giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư!), cho chúng sinh (không bạn thú nào phải chết vì miếng ăn của chúng ta), và cho Địa Cầu (khí thải mê-tan từ nông súc quá nhiều trên toàn cầu, gây biến đổi khí hậu, thiên tai).

  Sushi chay
  Hãy chia sẻ cho mọi người biết ăn chay ngon, bổ dưỡng, lành mạnh và phong phú.


  Vẫn còn thời gian từ đây đến cuối tháng 10 để ghi danh

  Nếu bạn có công thức chay hoặc bài viết và có nhã ý đóng góp cho Vegan MoFo IV, Việt Nam Ăn Chay sẽ hoan hỷ được đăng bài của bạn: VietNamAnChay@gmail.com

  Chúng ta hãy giúp nhau cùng tìm hiểu và quảng bá một lối dinh dưỡng hiền hòa hầu xây dựng một thế giới thương yêu, từ ái hơn. Cám ơn bạn thật nhiều. 

  Chúc bạn và người thân được vui, khỏe, nhiều ân phước.

  Wednesday, October 20, 2010

  Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ bát rau dền

  Đậu Hủ Bát Rau Dền - Tofu Scramble with Spinach & Tomato (Ảnh: Bình Thường)
  Hôm qua Hồng Hương Junior tiểu muội đọc công thức của cô Jolinda Hackett (trang vegetarian.about.com) về món "trứng" bát chay, còn gọi là đậu hủ bát rau dền, tofu scramble with spinach. HH định làm theo đúng y như thế, vì cuối công thức có ghi rõ bao nhiêu cholesterol (0%), bao nhiêu chất xơ (30%), chất đạm (25,6 grams), vitamin A (339%), vitamin C (111%), calcium (64%), chất sắt (49%). Phần trăm đây là phần trăm số lượng dinh dưỡng đề nghị nên có trong ngày. Vài bạn còn nghi vấn không biết ăn chay có bổ không, nên HH muốn dùng con số khách quan. Một ngày thật đẹp trời nào đó, có lẽ bạn sẽ "hàng đầu" vô điều kiện: "Biết dzồi, bổ lắm, nói mãi!"

  Và thế là hôm nay, một ngày mùa thu có "cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ," il pleure dans la rue, mais il ne pleure pas dans mon coeur - mưa rơi trên đường nhưng mưa không rơi trong lòng (vì sắp được nấu chay) - Hồng Hương Junior tiểu muội làm siêng, nhờ Hy Vọng "trên đường về nhớ Thầy" mua giùm vài vật liệu, bao gồm: rau dền, cà chua, đậu hủ hữu cơ loại cứng, ngò, nấm tươi.

  Ôi, quả là nếu muốn biết hôm nay thì hãy nhìn lại hôm qua!

  Nhưng...

  A, có ai học được chữ ngờ! Khi bắt tay vào việc, HH Chiêu-nho đổi... chiêu, bỏ phần tỏi và chanh của công thức Mỹ, thay thế vào đó là men dinh dưỡng cho có B12, nên xin cáo lỗi không thể tuyên bố món này có chính xác bao nhiêu phần trăm vitamin. Có một điều chắc chắn: vẫn 0% cholesterol, vì thức ăn không đến từ nguồn động vật!

  Món này đơn giản, chỉ trong vòng 10 phút bạn sẽ có một món chay, có thể dùng với bánh mì hay cơm. Bổ thì chắc chắn là bổ, vì có chất đạm trong đậu hủ, chất sắt trong rau dền, sinh tố C trong cà chua, sinh tố B trong nấm. Còn ngon thì, như mình có khi nghe nói, "xấu đẹp tùy người đối diện"! Nhưng HH nghĩ chắc là ngon, vì phó nhòm Bình Thường âm thầm thưởng thức mà không nói nên lời (im lặng chắc là đồng ý), còn Hy Vọng cũng đã đặt mang phần còn lại vô sở để giới thiệu món chay với đồng nghiệp, hưởng ứng phong trào "ăn chay vì nhiều lý do." (Muốn biết lý do, mọi chi tiết xin "liên hệ" Vì Sao Ăn Chay trên Việt Nam Ăn Chay. Muốn biết trên 1.000 công thức nấu ăn chay, xin viếng trang nhà Ẩm Thực Chay, Nấu Ăn Chay, Ăn Chay Thời Đại Mới.)

  Khoảng 3 phần ăn

  Ta cần:
  1 khuôn đậu hủ loại cứng, bóp nhỏ, vắt ráo nước
  1 quả cà chua trung bình, thái hạt lựu
  1/2 bó rau dền, thái vừa
  5-6 nấm tươi, thái hạt lựu
  1/2 muỗng canh dầu ô-liu
  3 muỗng canh men dinh dưỡng (nutritional yeast)
  Muối, bột nêm thảo mộc
  2 quả ớt hiểm màu đỏ (nếu thích có chút vị cay), thái nhỏ

  Mình vào bếp nhé:
  1. Cho dầu vào chảo trung bình, vặn lửa cao.
  2. Cho cà chua, rau dền, nấm vào. Xào đều tay, khoảng 2 phút.
  3. Cho đậu hủ vào. Nêm muối, bột nêm thảo mộc cho vừa khẩu vị.
  4. Thêm men dinh dưỡng cho có màu vàng. Trộn đều tay khoảng 30 giây. Tắt lửa.
  5. Trang hoàng với ớt đỏ bên trên và rau ngò chung quanh.

  Chúc các bạn thành công và vui với Đậu hủ bát rau dền!

  Tái bút - 
  Gà nhà Bình Thường (điện thư): "Quá ư là ngon!"
  Hy Vọng (từ trong sở): "Ngon đáo để!"
  HH Chiêu-nho (giọng ca sĩ): "Xin cảm tạ quý vị."


  Truyền Thống Ăn Chay: Cách đây 30.000 năm, người tiền sử ăn gì?

  Cách đây 30.000 năm, người tiền sử ăn gì?

  [Việt Nam Ăn Chay] Theo kết quả nghiên cứu đăng hôm thứ hai 18/10/2010, trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia, chất bột tìm thấy trên đá mài 30.000 năm trước có một ý nghĩa quan trọng:  Trái với hình ảnh phổ thông trong công chúng ngày nay, thường xem người tiền sử là người ăn thịt, thật ra có lẽ tổ tiên chúng ta đã ăn bánh mì làm từ thực vật!

  Nghiên cứu gia Laura Longo từ Viện Ý Đại Lợi Nghiên Cứu Tiền Sử và Cận Sử cho biết: “Bánh đó giống như bánh mì phẳng, một loại bánh kếp chỉ gồm bột và nước.”  Cô nói thêm: “Làm giống như bánh mì túi pita, rồi nướng trên lò nóng.”

  Các đá mài này nhỏ vừa vặn, nằm gọn trên lòng bàn tay, được khám phá tại các nơi khảo cổ ở Ý, Nga và Cộng hòa Tiệp. Lúc trước, một số đá mài cũng đã được tìm thấy ở Do Thái, nhưng chỉ độ chừng 20.000 năm tuổi. Thế là dựa vào nghiên cứu mới nhất, loài người đã biết làm bột cách đây ít nhất 30.000 năm.

  Theo tin Reuteurs, kết quả này cũng làm sụp đổ những lý thuyết trước đây, cho rằng loài người khi xưa đã theo lối ăn thịt.

  Còn gọi là lối ăn của “người hang động” (caveman diet), thuyết này không tin là người xưa biết ăn bánh mì và ngũ cốc. Thuyết ăn thịt do Walter L. Voegtlin chủ trương, quyển sách phát hành năm 1975 của ông cổ võ lối ăn từ đi săn và lượm hái (thay vì trồng trọt).

  Khoa học năm 2010 đã tiến bộ; chúng ta biết nhiều hơn về các chất bổ, chất đạm, chất dinh dưỡng trong thức ăn. Hàng triệu người xinh đẹp, khỏe mạnh, tài ba, thông thái, trí tuệ trên toàn cầu là những người trường chay, có người từ thuở còn trong bụng mẹ.

  Khám phá mới nhất về lương thực của người tiền sử lại càng nêu cao sự hợp lý của truyền thống ăn chay trong nhân loại.

  Nguồn tham khảo: http://uk.reuters.com/article/idUKTRE69H4FT20101018
   

  Tuesday, October 19, 2010

  Cõi Thơ: Vào Lớp

  Vào Lớp

  Sáng hôm nay em mong vào lớp
  Để được gặp thầy
  Nghe tiếng thầy nói:
  “Chào các bạn thân yêu!”

  Tiếng thầy vang vang
  Vì thế gian còn sầu mang mang
  Nhưng thầy chẳng bao giờ nhắc thế
  Thầy chỉ bảo: “Tích cực, vui lên!
  Xăn tay áo, đừng đắn đo!
  Đây là phim hành động
  Những diễn viên ngồi co ro
  Sẽ không thuộc về màn ảnh
  Đây là giờ hành động.”

  Em vẫn biết cuộc đời là ảo mộng
  Và chúng ta những tài tử nghiệp dư
  Khi màn nhung sớm khép lại ơ thờ
  Đường trăm hướng rồi mỗi người mỗi ngả
  Tuy thiên cơ không thể nào nói rõ
  Nhưng ta suy theo luận lý mà xem
  Nếu tai ương còn đầy dẫy nỗi niềm
  Hãy nhìn lại vì sao trần gian khổ!

  Hãy tìm hiểu những thánh từ thiên cổ
  Và thực hành như những học sinh ngoan
  Mai có về cõi trời rộng thênh thang
  Đài thiên quốc nhìn bộ phim hoành tráng
  Và bạn diễn trên quãng đường giới hạn
  Sẽ hài hòa cùng vô tận trăng sao
  Chút dư âm từng gắn bó bên nhau
  Miền cao đẹp gót liên hoa nhẹ bước

  Thầy bảo thế, sống vị tha là trước
  Nghĩ đến người rồi hãy nghĩ đến ta
  Sống bao dung, sống khiêm tốn, thật thà
  Sống lý tưởng, không sát sinh, hại vật

  Trong thinh không lắng nghe nghìn cung bậc
  Tiếng thiên thần đang mở hội hoan ca
  Khi Địa Cầu từ hỗn loạn ta bà
  Bỗng qua đêm thánh nhân tùng địa xuất
  Những chiến sĩ hòa bình lòng bất khuất
  Xem chông gai như muôn đóa sen hồng
  Bạn thân yêu, bạn có thấy gì không?
  Một thế giới ăn chay đầy từ ái
  Khi con người không nhìn nhau ngần ngại
  Tay không gươm, mắt chẳng sắc như dao
  Đã tan rồi mùi tử khí hư hao
  Dòng sông máu đã ngừng thôi tuôn chảy
  Cho chim muông được tung tăng bay nhảy
  Cá dập dìu trên đại dương mênh mông
  Vui nhé em, gà, lợn, chó, bò, ong
  Vịt, ngỗng, cừu, tôm, cua, và ếch nhái
  Tất cả được những chuỗi ngày thư thái
  Không còn ai bắt bớ hoặc giam cầm

  Bạn thân yêu, bạn có thấy gì không?
  Tim nhân loại vừa thắp lên ánh sáng...

  ~ Quỳnh An

  Monday, October 18, 2010

  Sức Khỏe Của Bạn: Đồng nghiệp khó khăn? Làm thế nào để hòa thuận

  Thứ hai, đa số mọi người trong tuổi còn đi làm đều trở lại công việc... Có bao giờ bạn gặp vấn đề với người làm chung sở?

  Phần đông chúng ta dành ít nhất 1/3 trong ngày của mình cho việc làm, vì thế quan hệ với đồng nghiệp cũng ảnh hưởng không ít thì nhiều đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của chúng ta.

  Đồng nghiệp khó khăn? Làm thế nào để hòa thuận
  Nguyên bản tiếng Anh: Melissa Dylan
  Chuyển ngữ: Việt Nam Ăn Chay

  Những xung đột về tính tình có thể ảnh hưởng nơi làm việc của bạn. Ngay cả những người dễ tính nhất cũng có thể va chạm với người khác. Nếu bạn có khó khăn trong việc hòa thuận với một đồng nghiệp, bạn có trách nhiệm phải giải quyết điều này. Sau đây là vài bí quyết để giải tỏa vấn đề.

  1. Đừng mong họ thay đổi. Lỗi lầm lớn nhất trong bất cứ quan hệ nào (không chỉ riêng đồng nghiệp mà thôi) là kỳ vọng người khác phải thay đổi tính tình hoặc thay đổi cách cư xử của họ. Nhất là trong môi trường làm việc, điều đó rất khó xảy ra - người đồng nghiệp sẽ xem bạn là vấn đề, chứ không phải họ là vấn đề. Bạn chỉ có thể thay đổi cách cư xử của chính mình mà thôi.
   

  Điều đó có nghĩa là đối xử với nhân vật khó khăn đó một cách khác. Nếu người đó không thích bạn đổ các câu hỏi rắc rối trên bàn họ, hãy hỏi xem ý người đó muốn như thế nào, rồi cứ làm như vậy. Bạn không phải chịu đựng những người hay hiếp đáp, nhưng hãy tỏ ra bạn sẵn sàng hợp tác. Biết đâu người kia cũng sẵn lòng thay đổi theo bạn.

  2. Chọn cuộc chiến. Đừng đổ mồ hôi vất vả vì những chuyện nhỏ nhặt. Đưa má bên kia.
  [Kinh Tân Ước, Mát-thêu 5:39: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa."] Nếu vấn đề nào bạn cũng ra sàn đấu võ cho bằng được, thì chẳng khác nào bạn tạo thêm những căng thẳng không cần thiết trong quan hệ và trong ngày của bạn. 

  Nếu bạn cứ phải chạm trán vì người kia bắt buộc từng chi tiết nhỏ phải làm đúng y theo một cách nhất định nào đó, thì cứ làm theo ý họ đi, rồi tiếp tục những việc khác của mình. Nhưng nếu người đó “mượn đỡ” ý kiến của bạn rồi tuyên bố đó là sáng kiến của họ, bạn cần phải lên tiếng. 

  Hãy để dành năng lực và sự chú ý của bạn cho những vấn đề quan trọng, còn những việc lẻ tẻ, hãy cho qua đi. 

  3. Đồng ý là hai bên không đồng ý.
  Tôi học điều này từ chương trình thiếu nhi “Muppet Show.” Tôi không đùa đâu. Chú ếch đó rất thông minh.

  4. Cầu cứu sếp lớn. Chỉ tìm sếp khi không còn cách cứu vãn. Điều cuối cùng viên quản lý của bạn muốn làm là đi hòa giải những chuyện tranh cãi vặt. Nếu khó khăn của bạn nhiều đến nỗi trở thành hành vi xách nhiễu hoặc hiếp đáp, bạn cần cho sếp biết. Ghi lại những gì đã xảy ra và xin họp với phòng nhân viên để bàn thảo vấn đề. Nếu chuyện rắc rối chẳng qua là do tính khí không hòa hợp, hãy cố gắng hết sức mình để ban quản trị khỏi liên can. Như vậy họ sẽ hiểu là bạn có khả năng tự giải quyết vấn đề, điều đó cũng sẽ giúp dọn đường cho việc thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

  5. Hãy làm một người rộng lượng hơn. Cá có thể chọn để đừng cắn câu. Ngay cả khi đồng nghiệp khiêu khích bạn phản ứng, hoặc cố tình làm cho bạn điên tiết, đừng để ý đến họ là điều hay hơn cả. Giống như một đứa em nhỏ muốn được người ta chú ý, họ sẽ chuyển năng lực sang nơi khác khi bạn không màng chi đến họ.

  Trên đây là một vài cách để bắt đầu. Hãy nhớ rằng mọi người đều có thể là một đồng nghiệp "khíu chọ" khó chịu. Kể cả bạn đấy.


  http://www.suite101.com/content/difficult-coworkers-a22885

   

  Sunday, October 17, 2010

  Truyện Ngắn: Ba Ngày Cuối Cùng

  (Trích tác phẩm “Những hạt đậu biết nhảy” của Lâm Thanh Huyền – Đài Loan)

  BA NGÀY CUỐI CÙNG

  Có hai anh chàng thanh niên sống ở nhà quê cùng rủ nhau lên tỉnh thành lập nghiệp vì họ thấy rằng cuộc sống ỏ quê nhà chỉ vừa đủ ăn không dư giả. Sau thời gian dài phấn đấu hơn 30 năm ở tỉnh thành, hai người đã tạo lập được một cuộc sống sung túc về vật chất. Anh A trở thành chủ một hãng xe đò, anh B có hơn 2/3 cổ phần trong một nhà máy dệt. Vì là bạn nối khố từ nhỏ nên sau khi thành công trên đường sự nghiệp, hai người vẫn tiếp tục chơi thân với nhau. Một hôm, hai người bỗng nảy ra ý định trở về quê nhà nơi họ chôn nhau cắt rốn, trước là để thăm lại đình làng bé nhỏ trước kia, sau là để thực hiện giấc mộng hồi hương áo gấm về làng như những quan Trạng ngày xưa.

  Khi xe hơi chở họ về đến đầu làng, cả hai cùng rủ nhau xuống đi bộ vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò. Đến trước đình làng, hai người gặp một ông lão mặc áo trắng, tay cầm chiếc phèng la. Anh A cất tiếng hỏi:
  - Ông lão ơi, ông đang làm gì vậy?
  Ông lão điềm nhiên trả lời:
  - Ta là Thành hoàng giữ phúc phần cho làng này, ngoài việc giữ yên ổn cho dân làng, ta cũng cai quản vấn đề sinh tử của mọi người nữa. Ta đến báo cho hai người biết là mạng sống của các ngươi chỉ còn ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ đến đón hai người về cõi âm. Khi ta nổi một hồi phèng la thì hai người phải đi theo ta để về trình diện ngài Diêm Vương mà không được chậm trễ.

  Nói xong, ông lão biến mất, để lại hai anh chàng đứng ngẩn người như ngây như dại. Thử tưởng tượng ngày áo gấm về làng cũng là ngày biết được cuộc đời chỉ còn ba ngày cuối cùng thì ai không đâm ra hoảng hốt.

  Anh A thấy rằng cuộc đời nhạt nhẽo không còn gì gọi là thú vị, 30 năm phấn đấu để cuối cùng đổi lấy cái chết cận kề trong khoảnh khắc. Về đến nhà anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, mà cũng chẳng lo sắp xếp được gì cả. Đến lúc bấy giờ anh mới nghiệm ra rằng dù tiền bạc có nhiều ức vạn đi nữa cũng không thể nào đánh đổi được sinh mạng đáng quý. Chưa đến ba ngày thần sắc của anh bơ phờ như một thây ma, mặt anh đầy những vết nhăn, râu ria mọc lún phún, cặp mắt thì đờ đẫn thất thần. Ngày thứ ba anh thức dậy thật sớm, lựa ra bộ đồ sang trọng đắt tiền nhất mặc vào người và đứng trước cửa đợi lão tử thần đến rước. Chiều tối hôm đó, quả thật anh thấy ông lão mặc áo trắng, tay cầm phèng la ngày hôm trước xuất hiện. Ông lão chưa kịp gióng lên hồi phèng la thì anh A đã lăn đùng ra chết. Vì quá khẩn trương nên ba ngày cuối cùng cuả anh đã mỏi mòn trong sự chờ đợi, do đó khi thấy thần chết xuất hiện là anh xuất hồn đi theo ngay lập tức.

  Trở lại phần anh B, sau khi nghe vị thần chết tuyên bố bản án tử hình, anh cũng thấy mủi lòng. Thế nhưng tánh tình của anh B vốn rất an phận, anh nghĩ rằng nếu như số mạng của anh có đi đến chỗ chấm dứt thì không có cách nào thoát được. Vì nghĩ như vậy nên anh mang tất cả tiền bạc đã tạo dựng trong 30 năm ra làm của bố thí.

  Trước hết anh cất một trường học ở quê nhà để giúp cho trẻ em nghèo khổ có nơi học hành. Sau đó, anh giao tiền cho quý vị hội đồng xã xây dựng một bệnh xá nhằm giúp những người dân quê không có tiền lên tỉnh thành trị bệnh. Của cải còn lại, anh mang ra phụ giúp việc xây đường, dựng cầu mang lại tiện ích cho cuộc sống của người dân thôn dã. Anh cũng trích ra một phần để giúp đỡ những gia đình đông con không đủ sống đang cần sự trợ giúp tức thời. Những công việc này đã tốn hết thời gian ba ngày của anh. Anh B không còn thì giờ để nghĩ đến cái chết sắp sửa xảy ra cho anh nữa.

  Những người dân nghèo khổ trong làng đột nhiên nhận được một sự bố thí lớn lao nên họ rất lấy làm cảm kích. Những người được sự giúp đỡ đó đã tỏ lòng biết ơn của họ bằng cách tổ chức một buổi hát bội ngoài trời, trước là để tạ ơn thần, sau là để tri ân nhà mạnh thường quân tốt bụng. Đoàn múa lân của trẻ em trong làng đã đến trước nhà anh B tưng bừng múa giúp vui.

  Khi mọi người đang hoan hỉ đứng xem thì ông lão tử thần xuất hiện vì đã đến giờ ông ta đến đón anh B về âm phủ. Thế nhưng không khí trước nhà anh B lúc đó quá vui nhộn cho nên mọi người, kể cả anh B, cũng không chú ý đến sự xuất hiện của nguời lạ mặt này. Thậm chí có một chàng trai trong làng thấy ông lão tay cầm phèng la đã tưỏng nhầm ông là một thành viên của đoàn múa lân nên kéo ông ta sắp vào hàng ngũ những người đánh trống thổi kèn. Ông già tử thần gióng thêm một hồi phèng la gọi hồn, thế nhưng vì không khí đang huyên náo cho nên tiếng phèng la của ông bị tiếng trống múa lân át mất. Ông già tử thần cố gắng thử thêm ba lần nữa cũng chẳng ai thèm chú ý đến. Vì đã đến giờ nên ông buộc lòng phải ra đi. Anh B suốt đêm hôm đó được dân làng đãi đằng ăn uống thật thịnh soạn. Dân chúng trong làng lâu nay mới có một dịp cùng nhau vui vẻ cho nên ai ai cũng liên hoan cho đến sáng.

  Sáng ngày hôm sau anh B cứ tiếp tục thực hiện những công việc dỡ dang mà anh sắp xếp để phục vụ cho dân trong làng. Công việc bận rộn liên tục đã khiến anh quên khuấy mất cái hẹn ba ngày của ông Thành hoàng. Mãi hai ba hôm sau khi sực nhớ lại, anh lấy làm lạ tại sao đã quá kỳ hạn mà không thấy thần chết xuất hiện. Anh đâu biết rằng ông lão có đến nhưng không ai thèm nghe hồi phèng la của ông nên đã buộc lòng phải bỏ đi. Nhờ vậy mà anh B mới còn tiếp tục sống dài dài ra đó.

  Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa, nói lên chân lý cuộc sống của con người là phải phấn đấu từng giây mãi cho đến phút cuối của cuộc đời. Xu hướng tiến lên sẽ đưa ta đi về đâu? Dĩ nhiên là ta sẽ đi đến chỗ ta hằng mong muốn. Phật giáo đồ sẽ đi đến thế giới Cực Lạc, những con chiên Thiên Chúa giáo sẽ lên Thiên Đàng. 


  Tôi thường đặt câu hỏi với nhiều người như thế này: “Nếu như biết rằng cuộc sống của ta chỉ còn đúng 60 giây đồng hồ thì quý vị sẽ có một sự lựa chọn gì trước khi nhắm mắt?” Phần đông những người được tôi hỏi câu này đều đâm ra lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Hai phần ba trong số đó cho tôi câu trả lời sẽ chẳng chọn lựa hay suy nghĩ gì cả. Lý do là quá ngắn ngủi, không đủ cho họ chuẩn bị. Nhiều người chấp nhận sự việc đếm từng giây phút đi qua mà thôi.

  Riêng tôi thì có hai sự lựa chọn, một là mặt mày rầu rỉ để chờ đợi tử thần, hai là mỉm cười đón nhận phút cuối của cuộc đời. Thử nghĩ, nếu như quý vị mỉm cười, bình thản ra đi thì những người thân đưa tiễn quý vị chắc chắn sẽ nhẹ bớt phần nào nỗi đau buồn, ít ra họ cũng biết rằng quý vị đã ra đi một cách bình yên không lo sợ. Ngay ở giây phút đó biết đâu nhân sinh quan của quý vị sẽ thay đổi hẳn và sẽ cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng.

  Đời nhà Đường bên Trung Hoa, có nhà sư Nguyên Hiểu đã nói rằng: “Tận dụng hết mọi nỗ lực của con người cũng không thể nào chặn đứng sự héo úa của một cành hoa, vậy thì trong khi đóa hoa đang dần dần héo úa, ta hãy ung dung ngắm nhìn và thưởng thức giây phút cuối cùng của cành hoa đó đi.”

  Sự suy nghĩ và cảnh giới giác ngộ của nhà sư này quả thật đã lên đến một mức độ thượng thừa. Nếu như tận dụng hết mọi nỗ lực vẫn không thể nào chặn được sự thất tình, thì trong lúc thất tình ta hãy ung dung gặm nhấm mùi vị thất tình đó đi. Nếu như tận dụng hết mọi nỗ lực cũng vẫn không thể nào ngăn chặn cho cơ thể tránh được bệnh tật, vậy thì trong khi nằm trên giường bệnh, ta hãy bình lặng hưởng thụ giây phút êm đềm yên tịnh đó đi. Biết đâu trong thời gian yên lặng chịu đựng đó, chúng ta chẳng nghiền ngẫm ra được nhiều triết lý để gánh vác được những đau khổ của cuộc đời hay sao?

  Saturday, October 16, 2010

  Sức Khỏe Của Bạn: Đi bộ phòng ngừa giảm trí nhớ

  Đi bộ phòng ngừa giảm trí nhớ

  Tuổi Trẻ Online - Đi bộ khoảng 10km/tuần không những tốt cho hệ tim mạch mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng teo não và suy giảm trí nhớ khi về già. Kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành thần kinh.

  Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) đã tiến hành phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 300 cụ già tuổi trung bình 78, không mắc chứng mất trí nhớ. Những người tham gia nghiên cứu được chụp cắt lớp điện toán não và đánh giá mức độ suy giảm nhận thức, trí nhớ bằng một bảng câu hỏi.

  Kết quả sau chín năm theo dõi cho thấy những cụ đi bộ 10-15km/tuần có khối lượng chất xám cao hơn và nguy cơ bị chứng mất trí nhớ cũng giảm một nửa so với những cụ không đi bộ nhiều.

  Tiến sĩ Kirk Erickson (Đại học Pittsburgh) chia sẻ: “Nếu việc vận động thường ngày được chứng minh có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe của trí não và bộ nhớ, chúng ta đã có thêm lý do để tăng cường luyện tập thể thao dù ở độ tuổi nào”.

  BS NGUYỄN TẤT BÌNH - CÔNG NHẬT (Theo Neurology, LAT)

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/405706/Di-bo-phong-ngua-giam-tri-nho.html